Main Menu
User Menu

Callao

Callao

     
Název:
Name:
Callao
Originální název:
Original Name:
Callao
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Callao
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
12°01'59.97"S 77°07'59.97"W
Místní části:
Local Municipalities:
Okresy / Districts:
Callao, Bellavista, Carmen de La Legua Reynoso, La Perla, La Punta, Ventanilla, Mi Perú,

ostrovy / Callalao Islands:
Isla de San Lorenzo, Isla El Frontón, Isla El Boquerón, Islas Cavinzas e Islas Palomino
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
pevnost Real Felipe
kostol San Simón y San Judas
katedrála
Muzea:
Museums:
Námořní museum
Museum Peruánské armády
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://es.wikipedia.org/wiki/Callao

Callao - 1. Callao
2. Bellavista
3. Carmen de La Legua Reynoso
4. La Perla
5. La Punta
6. Ventanilla
7. Mi Perú
Islas del Callao

1. Callao
2. Bellavista
3. Carmen de La Legua Reynoso
4. La Perla
5. La Punta
6. Ventanilla
7. Mi Perú
Islas del Callao

URL : https://www.valka.cz/Callao-t228943#636053Verze : 2
MOD