Main Menu
User Menu

Generál

General

General

Česky: Generál
English: General
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generál
Link to the Dictionary Entry General
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.10.1947 Vandenberg, Hoyt Sanford
27.05.1948 Fairchild, Muir Stephen
10.10.1950 Twining, Nathan Farragut
29.07.1951 Chidlaw, Benjamin Wiley
28.10.1951 Cannon, John Kenneth
29.10.1951 LeMay, Curtis Emerson
01.08.1969 Meyer, John Charles
04.04.1985 Doolittle, James Harold
01.03.1996 Habiger, Eugene Emil
09.12.1998 Davis, Benjamin Oliver ml.

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/General-t226436#666926Verze : 0
MOD