Main Menu
User Menu

SOV - 9M14M Maljutka-M (kód NATO AT-3 Sagger-A)

9M14M Malyutka-M

9М14 Малютка-М

     
Název:
Name:
9M14M Maljutka-M
Originální název:
Original Name:
9М14 Малютка-М
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1968-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Použití:
Use:
9K11 Maljutka
9K14M Maljutka
BMP-1 (obj. 765, navádzací systém 9S420)
BMD-1 (obj. 915, navádzací systém 9S420)
BVP-1 (navádzací systém 9S428)
9K14P Maljutka-P
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost střely:
Missile Weight:
10,9 kg
Hmotnost hlavice:
Warhead Weight:
2,61) kg
Délka:
Length:
860 mm
Průměr těla:
Diameter:
125 mm
Rozpětí křídel:
Wingspan:
393 mm
Způsob navedení:
Guidance System:
Manuální způsob navedení (MCLOS) po vodiči
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
raketový motor na tuhé palivo
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
4142) km/h
Dosah:
Range:
33) km
Poznámka:
Note:
Kód NATO AT-3 Sagger-A


Subverzie: 9M14M1 - s novou komulatívnou hlavicou 9N110M1


1) kumulatívna 9N110M (9Н110М), prieraznosť 460 mm valcovaného homogénneho panciera pod uhlom 90°, 220 mm pod ulom 60°
2) max 504 km
3) min 500 m


Zdroje:
Sources:
www.militaryparitet.com
www.russianarms.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M14M-Maljutka-M-kod-NATO-AT-3-Sagger-A-t225858#628665Verze : 0
MOD
Raketa 9M14M vznikla ďalším zlepšovaním konštrukcie rakety 9M14 a do výzbroje bola zavedená v roku 1968. Konštrukčne sa od svojho predchodcu líši upravenou hlavicou 9N110M s vyššou prieraznosťou (min. 460 mm homogénnenho valcovaného panciera pri náraze pod uhlom 90°, alebo 220 mm pri náraze pod uhlom 60°). ďalšou zmenou je doplnenie ďalšieho strmeňa a presun kontaktov zapaľovača z bojovej časti do motorovej časti. Spôsob navedenia, dostrel a rýchlosť sa nezmenili. Rakety vybavené hlavicou 9N110M1 sa označovali 9M14M1.

Okrem prenosného kompletu 9K11 boli nové rakety použité aj mobilnom komplete 9K14M (palebné vozidlo 9P122 s celkom 14 raketami, z toho 6 pripravených k výstrelu) a s navádzacím systémom 9S420 aj v bojových vozidlách pechoty BMP-1 (od roku 1966) a BMD-1 (od roku 1967).

V roku 1969 bol do výzbroje zavedný ďalší variant rakety označený 9M14P, ktorý už mal poloautomatický spôsob navedenia (SACLOS) a lepšie bojové schopnosti.

Rakety 9M14M je možné použiť aj z novšieho PTRK 9K14P (o. z. 9P133), ale len v ručnom režime navedenia.


Zdroj: www.militaryparitet.com
www.russianarms.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M14M-Maljutka-M-kod-NATO-AT-3-Sagger-A-t225858#628666Verze : 1
MOD