Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
Barrett MRAD
Originální název:
Original Name:
Barrett MRAD
Kategorie:
Category:
opakovací puška
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2012-DD.MM.RRRR Barrett Firearms Manufacturing, Christiana
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
6,3 kg
Ráže:
Calibre:
.300, .308, .338
Náboj:
Cartridge:
300 Winchester Magnum, 308 Winchester, 338 Lapua Magnum
Délka:
Length:
1080 1) mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
51 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
10
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
? m/s
Uživatelské státy:
User States:
(SOCOM)


Poznámka:
Note:
1) se sklopenou pažbou: 933 mm

dodávána také s hlavní délky 620 a 690 mm

MRAD = multi-role adaptive design
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Barrett_MRAD
https://barrett.net/firearms/mrad
www.eurooptic.com

URL : https://www.valka.cz/Barrett-MRAD-t225611#627692Verze : 3
MOD