Main Menu
User Menu

SOV - 3M6 Šmel

3M6 Shmel

3М6 Шмель

     
Název:
Name:
3M6 Šmel
Originální název:
Original Name:
3М6 Шмель
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1961-DD.MM.1966
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1958
Použití:
Use:
2K15
2K16
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost střely:
Missile Weight:
22,25 kg
Hmotnost hlavice:
Warhead Weight:
5,4 kg
Délka:
Length:
1148 mm
Průměr těla:
Diameter:
140 mm
Rozpětí křídel:
Wingspan:
750 mm
Způsob navedení:
Guidance System:
Manuální způsob navedení po vodiči (MCLOS)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
raketový motor na tuhé palivo
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
396 km/h
Dosah:
Range:
2 km
Poznámka:
Note:
Kód NATO: AT-1 Snapper
Iné označenie: PUR-61 (ПУР-61)

Šmeľ (Шмель) - čmeliak

Min. dosah: 400 m
Kumulatívna bojová hlavica 3N13 (3Н13)
Prieraznosť: 300 mm homogénneho valcovaného panciera
Zdroje:
Sources:
Kol.: PTURy suchoputnych vojsk; Archiv-Press Kijev 1997
www.russianarms.ru
https://sk.wikipedia.org/wiki/3M6_%C5%A0mel
URL : https://www.valka.cz/SOV-3M6-Smel-t225284#626736Verze : 0
MOD
Protitanková riadená raketa 3M6 bola vyvinutá Konštrukčnou kanceláriou OKB Mašinostrojenia pod vedením B. I. Šavrina. Ide o obdobu francúzsko-nemeckej PTRR SS.10. Je známa aj pod označením PUR-61 (ПУР-61).

Raketa sa používala v dvoch kompletoch - s odpaľovacím zariadením 2P26 (podvozok GAZ-69) tvorila komplet 2K15 (4 rakety) a s odpaľovacím zariadením 2P27 (podvozok BRDM-1 tvorila komplet 2K16 (3 rakety). Oba prostriedky označovalo NATO rovnakým kódom - AT-1 Snapper, v sovietskej armáde bola raketa (a oba komplety) označovaná ako Šmeľ, čo v preklade znamená čmeliak.

Raketa s motorom na tuhé palivo mala účinný dostrel v rozmedzí 400-2000 m. Doba letu rakety na hranicu priestoru účinnej pôsobnosti je do 20 s. Navádzanie rakety na cieľ je manuálne, pričom povely sa prenášajú po drôte. Maximálna doba letu rakety je 24 s. Kumulatívna hlavica 3N13 s hmotnosťou 5,4 kg zabezpečuje prerazenie 300 mm homogénnej valcovanej ocele pod uhlom 90°, alebo 150 mm pod uhlom 60°. Pravdepodobnosť zničenia cieľa dosahuje hodnoty 0,5-0,8.
Raketa sa skladuje a prepravuje v prepravno-skladovacom truhlíku 3Ja11 (3Я11) s hmotnosťou (vrátane rakety) 65 kg. Rozmery truhlíku sú 990х710х740 mm.

Zdroj: www.russianarms.ru
https://www.valka.cz/topic/view/15009
udachnyj-enot.com.ua
URL : https://www.valka.cz/SOV-3M6-Smel-t225284#626747Verze : 4
MOD
Zdroj:
Uzbr. 597/62 Przecywpancierowy pocisk kierowany 3M6, Opis i užytkowanie, 1963
URL : https://www.valka.cz/SOV-3M6-Smel-t225284#371023Verze : 1