Main Menu
User Menu

Řád prince Jindřicha

Order of Prince Henry

Ordem do Infante Dom Henrique

     
Název:
Name:
Řád prince Jindřicha
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Infante Dom Henrique
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.06.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
řetěz
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
zlatá medaile
stříbrná medaile
bronzová mediale
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-prince-Jindricha-t223896#623331Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád prince Jindřicha - řetěz
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Infante Dom Henrique
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.06.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-prince-Jindricha-t223896#623332Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád prince Jindřicha - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Infante Dom Henrique
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.06.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-prince-Jindricha-t223896#623333Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád prince Jindřicha - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Infante Dom Henrique
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.06.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-prince-Jindricha-t223896#623334Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád prince Jindřicha - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Infante Dom Henrique
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.06.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-prince-Jindricha-t223896#623335Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád prince Jindřicha - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Infante Dom Henrique
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.06.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-prince-Jindricha-t223896#623336Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád prince Jindřicha - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Infante Dom Henrique
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.06.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-prince-Jindricha-t223896#623337Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád prince Jindřicha - bronzová medaile
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Infante Dom Henrique
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.06.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-prince-Jindricha-t223896#623338Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád prince Jindřicha - řetěz
Order of Prince Henry - Collar
Ordem do Infante Dom Henrique
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
27.07.1967 Šáh Pahlaví, Muhammad Rezá
31.05.1973 Mountbatten, Filip
13.02.1979 Geisel, Ernesto
19.08.1983 Mubarak, Muhammad Husní
29.09.1983 Mitterrand, François
29.01.1985 -, Jean
18.10.1994 Walesa, Lech
13.12.1999 Albert II., -
19.05.2012 Komorowski, Bronisław Maria
22.10.2018 -, Filip
DD.MM.RRRR -, Jan Karel I.
DD.MM.RRRR Baudouin I., -
DD.MM.RRRR Chávez, Hugo Rafael
DD.MM.RRRR Kaczyński, Lech Aleksander
DD.MM.RRRR Živkov, Todor Christov
Celkem : 15
URL : https://www.valka.cz/Rad-prince-Jindricha-t223896#626244Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád prince Jindřicha - velkokříž
Order of Prince Henry - Grandcross
Ordem do Infante Dom Henrique
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
28.05.1975 Kaunda, Kenneth David
DD.MM.1984 Serra Serra, Narcís
02.07.1991 Figueiredo, João
DD.MM.1998 Kohl, Helmut
DD.MM.2015 Morenés Eulate, Pedro
22.11.2018 Lourenco, Joao Manuel Goncalves
DD.MM.RRRR Butrus-Ghálí, Butrus
DD.MM.RRRR Sisi, Abdel Fattah
Celkem : 8
URL : https://www.valka.cz/Rad-prince-Jindricha-t223896#649172Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád prince Jindřicha - velkodůstojník
Order of Prince Henry - Grandofficer
Ordem do Infante Dom Henrique
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Pardo de Santayana y Coloma, Alfonso
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-prince-Jindricha-t223896#649173Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád prince Jindřicha - komandér
Order of Prince Henry - Commander
Ordem do Infante Dom Henrique
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-prince-Jindricha-t223896#649174Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád prince Jindřicha - důstojník
Order of Prince Henry - Officer
Ordem do Infante Dom Henrique
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-prince-Jindricha-t223896#649175Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád prince Jindřicha - rytíř
Order of Prince Henry - rytíř
Ordem do Infante Dom Henrique
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Duschene, Alain
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-prince-Jindricha-t223896#649176Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád prince Jindřicha - bronzová medaile
Order of Prince Henry - Bronze Medal
Ordem do Infante Dom Henrique
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-prince-Jindricha-t223896#649177Verze : 0
MOD