Main Menu
User Menu

Pamětní medaile k 25. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky

Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky

     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 25. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
Struktura:
Structure:
medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
http://www.vhu.sk/rada-pre-vojensku-symboliku/
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-25-vyroci-vzniku-Ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-t211974#596712Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 25. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Medaila bola kruhového tvaru a nemala stupne.

Averz – dominantnú časť kruhovej kompozície vypĺňa obdĺžnikové pole, vychádzajúce z horného okraja medaily. Pole je vyplnené štruktúrou, tvorenou atypicky usporiadanými lipovými listami. V ľavej časti obdĺžnikové pole je v 1/4 prekryté
štylizovaným mečom, symbolicky vyjadrujúce číslo 25, ktoré znamená výročie vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vedľa rukoväte meča, vpravo, sú letopočty 1993 a 2018. Kompozícia je doplnená kruhopisom OZBROJENE SLY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY. Po obvode vonkajšej strany medaily je v plastickej forme lem široký 1 mm.

Reverz – v strede plochy je umiestnený znak Ozbrojených síl Slovenskej republiky a text v kruhopise MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V dolnej časti je miesto na matričné číslo. Po obvode vonkajšej strany medaily je v plastickej forme lem široký 1 mm.

Farba kovu medaily: biely kov, povrchová úprava, patina.

Stuha – široká 38 mm, vysoká 62 mm a usporiadanie farieb: modro, červeno, modro, bielo, modro, bielo, modro, červeno, modrá. Šírka jednotlivých pruhov v mm: 2,5-2-7-5-5-5-7-2-2,5.

Stužka – zodpovedá usporiadaniu farieb stuhy, pričom jej výška je 11 mm.

Autorom medaily je Mgr. Art. Peter Valach.
Zdroje:
Sources:
http://www.vhu.sk/data/att/8729.pdf
www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-25-vyroci-vzniku-Ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-t211974#596713Verze : 1
MOD
Název
Name
Pamětní medaile k 25. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 25th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-25-vyroci-vzniku-Ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-t211974#596714Verze : 0
MOD