Main Menu
User Menu

Jiří I. Ludvík

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Jiří I. Ludvík
Jméno v originále:
Original Name:
George Louis/ Georg Ludwig
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.05.1660 Hannover /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.06.1724 Osnabrück /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král Velké Británie a Irska
kurfiřt hannoverský
vévoda brunšvicko-lüneburský
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Jiri-I-Ludvik-t21071#79955Verze : 0
MOD
Narodil se 28. března 1660 jako syn hannoverského kurfirsta, po kterém nastoupil jako Ludvík v roce 1698. Zároveň byl také pravnukem anglického krále Jakuba I. a v roce 1701 byl uznán za dědice britského trůnu.
Po vymření anglické větve Stuartovců v roce 1714 se stal prvním britským králem z hannoverské dynastie. Nejdříve však roku 1715 musel potlačit tzv. jakobitské povstání katolíků, usilujících o dosazení potomků skotské větve Stuartovců.


Král Jiří I. neuměl anglicky a nelibě snášel anglický politický systém, proto trávil většinu času v Hannoversku. Ve Velké Británii podporoval stranu whigů, vedenou Robertem Walpolem, kterého roku 1721 jmenoval britským ministerským předsedou.


Jiří I. byl velmi krutý člověk, proslulý je zejména jeho vztah k manželce Sophii Dorotě, kterou roku 1694 obvinil z cizoložství a ta pak žila 32 let až do své smrti uvězněna ve věži hradu poblíž Hannoveru. Jiří I. zemřel pouhý rok po ní, 22. června 1727 v Osnabrücku.
URL : https://www.valka.cz/Jiri-I-Ludvik-t21071#89746Verze : 0