Main Menu
User Menu

325. samostatná průzkumná letka [1942-1942]

325th Detached Reconnaissance Aviation Squadron

325. samostatná prieskumná letka

325-я отдельная разведывательная авиационная эскадрилья (325 ораэ)

     
Název:
Name:
325. samostatná průzkumná letka
Originální název:
Original Name:
325-я отдельная разведывательная авиационная эскадрилья
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1942
Předchůdce:
Predecessor:
?. bombardovacia letka
Datum zániku:
Disbanded:
10.11.1942
Nástupce:
Successor:
16. samostatný prieskumný letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.10.1942-DD.MM.RRRR 16. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.07.1942-DD.MM.RRRR Monino /

Velitel:
Commander:
01.10.1942-10.11.1942 Šersťjuk, Dmitrij Stepanovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Douglas A-20B Havoc
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 01.10.1942 do 10.11.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/rae325.php
URL : https://www.valka.cz/325-samostatna-pruzkumna-letka-1942-1942-t208568#590078Verze : 1
MOD
Prvá strana návrhu na udelenie vyznamenenia veliteľovi letky majorovi Dmitrijovi Stepanovičovi Šersťjukovi. Z textu je zrejmé, že major Šersťjuk velil najskôr bližie neurčenej bombardovacej letke, ktorá bola preformovaná na 325. samostatnú prieskumnú letku. Major Šersťjuk za krátky čas dokázal preškoliť pilotov letky z "bombardérov Pe-2 na Boston-3". Ako Boston-3 sa v dobových sovietskych dokumentoch najčastejšie označovali americké dvojmotorové stroje Douglas A-20B Havoc, ale niekedy aj A-20C, dodané do Sovietskeho zväzu na základe amerického zákona o Pôžičke a prenájme (tzv. Lend-Lease).


https://podvignaroda.ru/?#id=4008972
https://ru.wikipedia.org/wiki/Douglas_A-20_Havoc

URL : https://www.valka.cz/325-samostatna-pruzkumna-letka-1942-1942-t208568#590081Verze : 2
MOD