Main Menu
User Menu

104. samostatná stíhací letka vzdušných sil vojenského námořnictva [1941-1941]

104th Detached Fighter Aviation Squadron of the Navy Air Force

104. samostatná stíhacia letka vzdušných síl vojenského námorníctva

104-я отдельная истребительная авиационная эскадрилья ВВС ВМФ (104 оиаэ ВМФ)

     
Název:
Name:
104. samostatná stíhací letka vzdušných sil vojenského námořnictva
Originální název:
Original Name:
104-я отдельная истребительная авиационная эскадрилья Военно-воздушных сил Военно-морского флота
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.06.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1941
Nástupce:
Successor:
včlenená do 13. stíhacieho leteckého pluku vzdušných sil vojenského námorníctva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.06.1941-DD.10.1941 61. stíhacia letecká brigáda vzdušných sil vojenského námorníctva
Dislokace:
Deployed:
DD.06.1941-DD.MM.1941 Paldisky /
DD.06.1941-DD.MM.1941 Kummolovo /
DD.09.1941-DD.MM.1941 Korpusnoj aerodrom, Leningrad /
DD.MM.1941-DD.MM.1941 Kommendantskij aerodrom, Leningrad /
DD.MM.1941-DD.MM.1941 Prijutinskij aerodrom, Leningrad /

Velitel:
Commander:
DD.07.1941-09.10.1941 Ochteň, Michail Vasilievič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Polikarpov I-16
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jakovlev UT-2
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Polikarpov U-2
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://allaces.ru/sssr/struct/e/iae104.php
URL : https://www.valka.cz/104-samostatna-stihaci-letka-vzdusnych-sil-vojenskeho-namornictva-1941-1941-t207166#587026Verze : 1
MOD