Main Menu
User Menu
Reklama

Hlavní velitelství, stan [1938-1938]

Support the General Headquarters

     
Název:
Name:
Hlavní velitelství, stan
Originální název:
Original Name:
Hlavní velitelství, stan
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 101 - Mobilisovaný útvar 101-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
14.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-14.10.1938 Hlavní velitelství
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-26.09.1938 Praha, Budova hlavního štábu /
26.09.1938-08.10.1938 Vyškov, ? /
08.10.1938-14.10.1938 Praha, Budova hlavního štábu /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-14.10.1938 Wiedermann, Vladimír (podplukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1938-14.10.1938 Hlavní velitelství, pomocný úřad
26.09.1938-14.10.1938 Oddíl polního četnictva hlavního velitelství
26.09.1938-14.10.1938 Štábní automobilní kolona 91
26.09.1938-14.10.1938 Štábní rota 91

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno PALACKÝ 18
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Palacký"
Fetka, J.: Československá válečná armáda 1918-1939. Praha 2016.
Minařík, P. – Šrámek, P.: Personální průvodce … Historie a vojenství 57, 1997, s. 94-130.
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-velitelstvi-stan-1938-1938-t206973#588891Verze : 6
MOD
Reklama