Main Menu
User Menu

8. gardová samostatná spojovací letka [1944-RRRR]

8th Guards Detached Liaison Squadron

8. gardová samostatná spojovacia letka

8-я гвардейская отдельная авиационная эскадрилья связи (8 гоаэс/гв. оаэс)

     
Název:
Name:
8. gardová samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
8-я гвардейская отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.07.1944
Předchůdce:
Predecessor:
409. samostatná spojovacia letka
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.07.1944-11.05.1945 3. gardový stíhací letecký zbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Maximov, Georgij Fjodorovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 02.07.1944 do 11.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://podvignaroda.ru/?#id=43594952
URL : https://www.valka.cz/8-gardova-samostatna-spojovaci-letka-1944-RRRR-t204041#580637Verze : 1
MOD