Main Menu
User Menu
Reklama

Velitelství telegrafního vojska 3. rychlé divise [1938-1938]

Signal Troops Headquarters of the 3rd Rapid Division

     
Název:
Name:
Velitelství telegrafního vojska 3. rychlé divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství telegrafního vojska 3. rychlé divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 132 - Mobilisovaný útvar 132-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-15.12.1938 Velitelství 3. rychlé divise
24.09.1938-27.09.1938 Velitelství telegrafního vojska hlavního velitelství
27.09.1938-15.12.1938 Velitelství telegrafního vojska III. armády
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-16.10.1938 Levice, Kasárny Milana R. Štefánika /
16.10.1938-18.10.1938 Tekovské Šarluhy, ? /
18.10.1938-22.11.1938 Šala, ? /
22.11.1938-13.12.1938 Trnava, ? /
13.12.1938-15.12.1938 Bratislava, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-15.12.1938 Ondruška, Karel (major telegrafního vojska)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1938-DD.MM.RRRR Telegrafní prapor 83, velitelství

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno DAVID 12
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "David"
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-telegrafniho-vojska-3-rychle-divise-1938-1938-t203390#590846Verze : 3
MOD
Reklama