Main Menu
User Menu

Velitelství telegrafního vojska VIII. sboru [1938-1938]

Signal Troops Headquarters of the 8th Corps

     
Název:
Name:
Velitelství telegrafního vojska VIII. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství telegrafního vojska VIII. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 110 - Mobilisovaný útvar 110-B-3
Datum zániku:
Disbanded:
18.11.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-18.11.1938 Velitelství VIII. sboru
27.09.1938-04.10.1938 Velitelství telegrafního vojska hlavního velitelství
04.10.1938-18.11.1938 Velitelství telegrafního vojska III. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-01.10.1938 Trenčín, Budova sborového velitelství /
01.10.1938-07.10.1938 Uherské Hradiště, Budova živnostenských škol /
07.10.1938-10.10.1938 Myjava, ? /
10.10.1938-17.10.1938 Hlohovec, Měšťanská škola /
17.10.1938-07.11.1938 Sered, ? /
07.11.1938-18.11.1938 Piešťany, Hotel "Excelsior" /
18.11.1938-18.11.1938 Trenčín, Budova sborového velitelství /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-18.11.1938 Honomichl, Bohumil (podplukovník telegrafního vojska)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-18.11.1938 Telegrafní prapor 58
11.10.1938-DD.MM.RRRR Polní pošta 45

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno TAJOVSKÝ 12
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Tajovský"
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-telegrafniho-vojska-VIII-sboru-1938-1938-t203329#590566Verze : 2
MOD