Main Menu
User Menu

Velitelství telegrafního vojska VI. sboru [1938-1938]

Signal Troops Headquarters of the 6th Corps

     
Název:
Name:
Velitelství telegrafního vojska VI. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství telegrafního vojska VI. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 111 - Mobilisovaný útvar 111-B-3
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-DD.11.1938 Velitelství VI. sboru
27.09.1938-28.09.1938 Velitelství telegrafního vojska hlavního velitelství
28.09.1938-10.10.1938 Velitelství telegrafního vojska IV. armády
10.10.1938-DD.11.1938 Velitelství telegrafního vojska III. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-28.09.1938 Košice, Budova zemského velitelství /
28.09.1938-10.10.1938 Soběslav, ? /
10.10.1938-11.10.1938 Košice, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-DD.11.1938 Dostalík, Viktor (major telegrafního vojska)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-06.12.1938 Telegrafní prapor 56

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno RÁZUS 12
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Rázus"
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-telegrafniho-vojska-VI-sboru-1938-1938-t203304#593954Verze : 1
MOD