Main Menu
User Menu

Velitelství telegrafního vojska V. sboru [1938-1938]

Signal Troops Headquarters of the 5th Corps

     
Název:
Name:
Velitelství telegrafního vojska V. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství telegrafního vojska V. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 110 - Mobilisovaný útvar 110-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
11.10.1938
Nástupce:
Successor:
Velitelství dělostřelectva V. sboru
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-11.10.1938 Velitelství V. sboru
24.09.1938-27.09.1938 Velitelství telegrafního vojska hlavního velitelství
27.09.1938-06.10.1938 Velitelství telegrafního vojska IV. armády
06.10.1938-11.10.1938 Velitelství telegrafního vojska III. armády
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-28.09.1938 Trenčín, Budova sborového velitelství /
28.09.1938-06.10.1938 Klobouky u Brna, ? /
06.10.1938-10.10.1938 Kyjov, ? /
10.10.1938-11.10.1938 Trenčín, Budova sborového velitelství /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-11.10.1938 Pomahač, Hynek (podplukovník telegrafního vojska)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-06.12.1938 Telegrafní prapor 55
DD.MM.RRRR-11.10.1938 Polní pošta 45

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno KOLÁR 12
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Kolár"
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-telegrafniho-vojska-V-sboru-1938-1938-t203292#590085Verze : 2
MOD