Main Menu
User Menu
Reklama

Velitelství telegrafního vojska XVI. hraničního pásma [1938-1938]

Signal Troops Headquarters of the 16th Border Zone

     
Název:
Name:
Velitelství telegrafního vojska XVI. hraničního pásma
Originální název:
Original Name:
Velitelství telegrafního vojska XVI. hraničního pásma
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 111 - Mobilisovaný útvar 111-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
15.10.1938
Nástupce:
Successor:
Velitelství telegrafního vojska východní skupiny
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-15.10.1938 Velitelství XVI. hraničního pásma
24.09.1938-27.09.1938 Velitelství telegrafního vojska hlavního velitelství
27.09.1938-15.10.1938 Velitelství telegrafního vojska III. armády
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-15.10.1938 Košice, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-15.10.1938 Elias, František (plukovník telegrafního vojska)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1938-15.10.1938 Úřad polní poštovní služby XVI. hraničního pásma
24.09.1938-15.10.1938 Úřad spojovací služby XVI. hraničního pásma
27.09.1938-15.12.1938 Telegrafní prapor 66

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno FERDINAND 12
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Ferdinand"
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-telegrafniho-vojska-XVI-hranicniho-pasma-1938-1938-t203188#594593Verze : 3
MOD
Reklama