Main Menu
User Menu

Košice, Zemské vojenské velitelství

Košice, Barracks of Land Military Command

     
Název:
Name:
Košice, Zemské vojenské velitelství
Originální název:
Original Name:
Košice, Zemské vojenské velitelství
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Divizní velitelství
Obec:
Municipality:
Košice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°43'39.42"N 21°15'17.18"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.01.1919-08.01.1919
Velitelství vojsk operujících na Slovensku
Command of the Operating Troops in Slovakia
08.01.1919-DD.06.1919
Zemské vojenské velitelství na Slovensku
Land Military Command in Slovakia
25.03.1919-28.04.1919
Východní armádní skupina
Eastern Army Group
23.05.1919-DD.06.1919
Zemský dělostřelecký inspektorát na Slovensku
Land Artillery Inspectorat in Slovakia
31.05.1919-05.06.1919
Východní armádní skupina
Eastern Army Group
01.06.1919-06.06.1919
6. divise
6th Division
07.07.1919-DD.08.1919
6. divise
6th Division
07.07.1919-10.10.1919
Východní armádní skupina
Eastern Army Group
17.10.1919-01.01.1920
4. divise
4th Division
25.10.1919-01.01.1920
11. divise
11th Division
01.01.1920-25.09.1938
11. divise
11th Division
01.01.1920-DD.05.1920
3. divise
3rd Division
27.10.1921-10.11.1921
Velitelství dělostřelectva východoslovenské skupiny
Eastern Slovakia Group Artillery Command
27.10.1921-10.11.1921
Východoslovenská skupina
Eastern Slovakia Group
15.09.1925-25.09.1938
Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích
Land Artillery Command in Košice
15.09.1925-25.09.1938
Zemské vojenské velitelství v Košicích
Land Military Command in Košice
15.10.1935-25.09.1938
VI. sbor
6th Corps
15.10.1935-25.09.1938
Velitelství dělostřelectva VI. sboru
6th Corps Artillery Command
30.09.1936-25.09.1938
Velitelství telegrafního vojska VI. sboru
6th Corps Signal Command
30.09.1936-25.09.1938
Velitelství ženijního vojska VI. sboru
6th Corps Engineer Command
24.09.1938-15.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu XVI. hraničního pásma
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu XVI. hraničního pásma
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu XVI. hraničního pásma
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu XVI. hraničního pásma
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Letecká skupina štábu XVI. hraničního pásma
Air Force Section of the Staff of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Nižší polní soud XVI. hraničního pásma
Lower Field Court of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Oddíl polního četnictva XVI. hraničního pásma
Division of the Field Gendarmerie of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Polní věznice XVI. hraničního pásma
Field Prisons of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Pomocná kancelář velitelství XVI. hraničního pásma
Auxiliary Office of the Headquarters of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Stan velitelství XVI. hraničního pásma
Support the Headquarters of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Velitelství dělostřelectva XVI. hraničního pásma
Artillery Headquarters of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Velitelství telegrafního vojska XVI. hraničního pásma
Signal Troops Headquarters of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Velitelství ženijního vojska XVI. hraničního pásma
Engineer Troops Headquarters of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Vyšší polní soud XVI. hraničního pásma
Higher Field Court of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad automobilní služby XVI. hraničního pásma
Car Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad duchovní služby XVI. hraničního pásma
Religious Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad intendanční služby XVI. hraničního pásma
Supply Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad nižšího polního prokurátora XVI. hraničního pásma
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad polní poštovní služby XVI. hraničního pásma
Field Mail Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad remontní služby XVI. hraničního pásma
Remont Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad služby silniční dopravy XVI. hraničního pásma
Road Transport Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad spojovací služby XVI. hraničního pásma
Signal Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad veterinářské služby XVI. hraničního pásma
Veterinary Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad vyššího polního prokurátora XVI. hraničního pásma
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad zbrojní služby XVI. hraničního pásma
Armament Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad zdravotnické služby XVI. hraničního pásma
Health Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Štáb XVI. hraničního pásma
Staff of the 16th Border Zone
25.09.1938-15.12.1938
41. hraniční oblast
41st Border Area
25.09.1938-15.12.1938
Velitelství dělostřelectva 41. hraniční oblasti
Artillery Command of the 41st Border Area
25.09.1938-15.12.1938
Velitelství telegrafního vojska 41. hraniční oblasti
Signal Command of the 41st Border Area
25.09.1938-15.12.1938
Velitelství ženijního vojska 41. hraniční oblasti
Engineer Command of the 41st Border Area
27.09.1938-15.12.1938
Telegrafní prapor 41
41st Signal Battalion
27.09.1938-15.12.1938
Telegrafní prapor 66
66th Signal Battalion
27.09.1938-DD.10.1938
Topografické oddělení 66
66th Topographic Section
15.12.1938-14.03.1939
VI. sbor
6th Corps
05.04.1945-15.05.1945
Hlavní správa obranného zpravodajství
Defence Intelligence Main Section
05.04.1945-15.05.1945
Hlavní štáb branné moci
Headquarters of the Armed Forces
05.04.1945-15.05.1945
Ministerstvo národní obrany
Ministry of National Defence
DD.04.1945-01.10.1949
Posádkové velitelství Košice
Military Command Košice
01.06.1945-01.11.1950
10. divise
10th Division
01.06.1945-01.01.1946
Polní soud 10. divise
10th Divisional Field Court
01.06.1945-01.01.1951
Velitelství dělostřelectva 10. divise
10th Division Artillery Command
15.06.1945-01.01.1946
Polní prokurátor 10. divise
10th Divison Field Prosecutor


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.keturist.sk
URL : https://www.valka.cz/Kosice-Zemske-vojenske-velitelstvi-t203067#578997Verze : 0
MOD