Main Menu
User Menu

Hranice, kasárny generála Otakara Zahálky

Hranice, Barracks

     
Název:
Name:
Hranice, kasárny generála Otakara Zahálky
Originální název:
Original Name:
Hranice, kasárny generála Otakara Zahálky
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1920-DD.MM.1950 Vojenská akademie
DD.MM.1950-DD.MM.1962 Dělostřelecké učiliště
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárny Jana Jiskry z Brandýsa
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Masarykovy kasárny
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Štefánikovy kasárny
Obec:
Municipality:
Hranice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°33'05.20"N 17°43'42.01"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1856
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
11.04.1920-24.09.1938
Vojenská akademie
Military Academy
00.10.1931-25.09.1938
8. divise
8th Division
DD.10.1931-31.12.1937
8. polní dělostřelecká brigáda
8th Field Artillery Brigade
31.12.1937-24.09.1938
Velitelství dělostřelectva 8. divise
8th Division Artillery Command
01.06.1945-01.10.1945
8. divise
8th Division
01.06.1945-01.10.1945
Velitelství dělostřelectva 8. divise
8th Division Artillery Command
01.06.1945-15.08.1950
Vojenská akademie
Military Academy
01.10.1947-01.09.1962
Dělostřelecké učiliště
Artillery School
01.09.1951-01.10.1955
Vyšší škola důstojníků dělostřelectva
Artillery Officer High School
01.01.1963-01.11.1989
31. těžký dělostřelecký oddíl
31st Heavy Artillery Division
01.01.1963-01.11.1989
32. těžký dělostřelecký oddíl
32nd Heavy Artillery Division
01.01.1963-01.11.1991
331. těžká dělostřelecká brigáda
331st Heavy Artillery Brigade
01.09.1967-01.09.1976
330. ženijní strojní prapor
330th Mechanical Engineer Battalion
DD.11.1982-01.10.1983
16. samostatný raketometný oddíl
16th Separate Rocket Launcher Division
DD.MM.1983-01.11.1986
11. dělostřelecká základna
11th Artillery Base
DD.MM.1988-01.11.1991
361. dělostřelecký pluk
361st Artillery Regiment
01.11.1989-01.11.1991
31. samostatný raketometný oddíl
31st Separate Rocket-Launcher Division
01.11.1989-01.11.1991
33. samostatný raketometný oddíl
33rd Separate Rocket-Launcher Division
01.11.1989-01.11.1991
34. samostatný raketometný oddíl
34th Separate Rocket-Launcher Division
01.12.1989-01.11.1991
32. samostatný raketometný oddíl
32nd Separate Rocket-Launcher Division
01.11.1991-31.12.1992
3. dělostřelecký pluk
3rd Artillery Regiment
01.04.2004-DD.MM.RRRR
7. mechanizovaná brigáda
7th Mechanized Brigade


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.71mpr.army.cz/historie-kasaren
URL : https://www.valka.cz/Hranice-kasarny-generala-Otakara-Zahalky-t203048#578968Verze : 0
MOD