Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva XII. hraničního pásma [1938-1938]

Artillery Headquarters of the 12th Border Zone

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva XII. hraničního pásma
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva XII. hraničního pásma
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 107 - Mobilisovaný útvar 107-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
27.10.1938
Nástupce:
Successor:
Velitelství dělostřelectva II. sboru
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-27.10.1938 Velitelství XII. hraničního pásma
24.09.1938-27.09.1938 Velitelství dělostřelectva hlavního velitelství
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství dělostřelectva I. armády
22.10.1938-27.10.1938 Velitelství zemského dělostřelectva v Praze
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-17.10.1938 Hradec Králové, ? /
17.10.1938-27.10.1938 Hradec Králové, Budova sborového velitelství /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-27.10.1938 Vojan, Karel (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1938-31.10.1938 Velitelství dělostřelectva 35. hraniční oblasti

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno OTAKAR 9
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství hraničních pásem
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-XII-hranicniho-pasma-1938-1938-t202942#593965Verze : 3
MOD