Main Menu
User Menu

Úřad automobilní služby III. armády [1938-1938]

Car Service Office of the 3rd Army

     
Název:
Name:
Úřad automobilní služby III. armády
Originální název:
Original Name:
Úřad automobilní služby III. armády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 104 - Mobilisovaný útvar 104-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-15.12.1938 Velitelství III. armády
27.09.1938-14.10.1938 Úřad automobilní služby hlavního velitelství
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-27.11.1938 Kremnica, ? /
27.11.1938-15.12.1938 Bratislava, Budova zemského velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-15.12.1938 Krenčej, Jan (major dělostřelectva)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1938-15.10.1938 Úřad automobilní služby XVI. hraničního pásma
27.09.1938-15.12.1938 Úřad automobilní služby 3. rychlé divise

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno ŠTEFÁNIK
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Štefánik"
URL : https://www.valka.cz/Urad-automobilni-sluzby-III-armady-1938-1938-t202923#590047Verze : 1
MOD