Main Menu
User Menu

Úřad veterinářské služby IV. armády [1938-1938]

Veterinary Service Office of the 4th Army

     
Název:
Name:
Úřad veterinářské služby IV. armády
Originální název:
Original Name:
Úřad veterinářské služby IV. armády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 105 - Mobilisovaný útvar 105-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-30.11.1938 Velitelství IV. armády
27.09.1938-14.10.1938 Úřad veterinářské služby hlavního velitelství
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-24.10.1938 Brno, Budova sborového velitelství /
24.10.1938-30.11.1938 Vojenské Sruby, barákový tábor /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-30.11.1938 Krainz, Kuno (plukovník veterinář)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno NERUDA 15
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Neruda"
URL : https://www.valka.cz/Urad-veterinarske-sluzby-IV-armady-1938-1938-t202868#591234Verze : 3
MOD