Main Menu
User Menu

Grohman, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Grohman
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Grohman
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.08.1941 Letohrad /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 4. armády
velitel Západního vojenského okruhu
velitel Vojenského velitelství Západ
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Grohman-Vaclav-t195782#563573Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Grohman
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Grohman
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1959-DD.MM.1961 Vojenské učiliště
DD.MM.1972-DD.MM.1975 Vojenská akademie
DD.MM.1978-DD.MM.1980 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva /
DD.MM.1986-DD.MM.1986 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova - vyšší akademický kurz, Moskva /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1972 major
01.10.1977 podplukovník
01.05.1982 plukovník
02.10.1986 generálmajor
01.05.1989 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1976-01.10.1977 Velitel : 33. tankový pluk
01.10.1977-01.12.1977 Velitel : 33. tankový pluk
17.12.1980-07.10.1981 Náčelník štábu : 1. tanková divize
07.10.1981-01.05.1982 Velitel : 1. tanková divize
01.05.1982-28.09.1983 Velitel : 1. tanková divize
DD.09.1983-02.10.1986 Velitel : Oddělení bojové přípravy 1. armády
02.10.1986-01.05.1989 Velitel : 4. armáda
01.05.1989-DD.09.1989 Velitel : 4. armáda
DD.09.1989-DD.02.1990 Náčelník štábu : Západní vojenský okruh
DD.09.1989-DD.02.1990 Velitel : Štáb Zapadního vojenského okruhu
DD.02.1990-01.01.1992 Velitel : Západní vojenský okruh
01.01.1992-31.12.1992 Velitel : Vojenské velitelství Západ
01.01.1993-DD.02.1993 Velitel : Vojenské velitelství Západ

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Grohman-Vaclav-t195782#563574Verze : 2
MOD