Main Menu
User Menu

Gottwald, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Gottwald
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Gottwald
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.02.1928 Kadaň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník štábu 13. tankové divize
velitel 1. tankové divize
náčelník štábu Středního vojenského okruhu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Jaroslav-t195781#563571Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Gottwald
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Gottwald
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1939-DD.MM.1947 Reálne gymnasium, Praha
DD.MM.1960-DD.MM.1961 Vojenská politická škola, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1947-DD.MM.1949 Vojenská akademie
DD.MM.1950-DD.MM.1954 Vojenská akademie tankového a mechanizovaného vojska, Moskva /
DD.MM.1962-DD.MM.1964 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva /
DD.MM.1973-DD.MM.1973 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova - vyšší akademický kurz, Moskva /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
21.05.1954 major
01.10.1958 podplukovník
01.05.1965 plukovník
07.10.1969 generálmajor
01.05.1986 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1956-01.10.1958 Náčelník štábu : 13. tanková divize
01.10.1958-DD.09.1960 Náčelník štábu : 13. tanková divize
17.10.1964-01.05.1965 Velitel : 1. tanková divize
01.05.1965-28.12.1968 Velitel : 1. tanková divize
DD.12.1968-01.09.1969 Náčelník štábu : Střední vojenský okruh
01.02.1972-DD.10.1985 Velitel : Správa bojové přípravy

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

02.05.1972

Vyznamenání za zásluhy o výstavbu
Medal of Merit for Construction
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
č. matriky 19395

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Jaroslav-t195781#563572Verze : 4
MOD