Main Menu
User Menu

Škola pokročilého vedení války Námořní pěchoty Spojených států [?- ]

United States Marine Corps ​​​​School of Advanced Warfighting

     
Název:
Name:
Škola pokročilého vedení války Námořní pěchoty Spojených států
Originální název:
Original Name:
United States Marine Corps ​​​​School of Advanced Warfighting
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Univerzita námořní pěchoty
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.mcu.usmc.mil/saw/SitePages/About.aspx
URL : https://www.valka.cz/Skola-pokrocileho-vedeni-valky-Namorni-pechoty-Spojenych-statu-t192884#555803Verze : 0
MOD