Main Menu
User Menu

Vojenský týl [1950-1965]

Army Rear of the 2nd Military District

     
Název:
Name:
Vojenský týl
Originální název:
Original Name:
Vojenský týl 2. vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1965
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1950-01.09.1965 2. vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
15.09.1950-01.09.1965 Trenčín, kasárny /
Velitel:
Commander:
DD.05.1953-06.05.1955 Brabec, Matěj (Plukovník)
06.05.1955-DD.09.1959 Brabec, Matěj (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.11.1953-28.04.1955 Dzúr, Martin (Podplukovník)
28.04.1955-DD.07.1958 Dzúr, Martin (Plukovník)
DD.09.1959-05.10.1961 Lux, Ján (Podplukovník)
05.10.1961-DD.08.1962 Lux, Ján (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1950-01.07.1957 Intendační oddělení
15.09.1950-01.09.1965 Oddělení pro zásobování pohonných hmot a maziv
15.09.1950-01.09.1965 Oddělení vojenské dopravy
15.09.1950-01.09.1965 Proviantní oddělení
15.09.1950-01.09.1965 Zdravotnické oddělení
01.07.1957-01.09.1965 Výstrojní oddělení

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA-00000 (Velitelství 2. vojenského okruhu)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-tyl-1950-1965-t183942#537161Verze : 3
MOD