Main Menu
User Menu

Vkládání příspěvků a používání šablon

Diskuse
Rozpracováno
URL : https://www.valka.cz/Vkladani-prispevku-a-pouzivani-sablon-t180612#529632Verze : 0
MOD

Vkládání příspěvkuEditor pro vložení nového příspěvku se nachazí pro přihlášeného uživatele na konci každého tématu, nebo pomocí tlačítka ODPOVĚDĚT u každého příspěvku.Pokud se téma nachází v sekci, kde je nastavena šablona pro vkládání, je možné se na tuto šablonu přepnout v záložkách vedle editoruŠablona má řadu předdefinovaných polí, které se vyplňují jak pro verzi v českém jazyce a metrické soustavě, tak v anglickém jazyce a angloamerické měrné soustavě. Pro přepočty mezi hodnotami stačí kliknout na šipky mezi poli pro CZ a AJ hodnotu, převody jednotek jsou pro každé pole předdefinovány. Červeně se podbarvuje cílové pole, zeleně se podbarvuje zdrojové pole, pro přehlednost.Pakliže se v šabloně nachází pole, které je možné vícekrát opakovat, pak u pole ve spodním pravém rohu bíle "plus" v zeleném poli - kliknutím na toto tlačítko se přidá nová skupina polí a to vždy na konec. Kliknutím na "mínus" v červeném poli se odebere poslední skupina polí.Na konci editace je pak možné příspěvek rovnou ze šablony uložit, nebo si nechat přenést celý kód do editoru, kde je možno jej doladit a odeslat posléze.Formátovací značky jsou v editoru pro přehlednost zvýrazněny červeně.Nad editorem je přepínač pro volbu DISKUSNÍHO, resp. FAKTOGRAFICKÉHO typu příspěvku.Po odeslání se příspěvek okamžitě vloží a zobrazí bez nutnosti znovunačtení stránky. Původní text zůstává v editoru pro případ, že by došlo k chybě (indikováno chybovým hlášením při odesílání), je možno chybu opravit a znovu odeslat.

URL : https://www.valka.cz/Vkladani-prispevku-a-pouzivani-sablon-t180612#529633Verze : 0
MOD