Main Menu
User Menu

Brandis

Brandis

     
Název:
Name:
Brandis
Originální název:
Original Name:
Brandis
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Lipsko
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
51°20'00.00"N 12°37'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Beucha, Kleinsteinberg, Wolfshain, Brandis, Polenz, Waldsteinberg
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
26.08.1939-03.09.1939
1. letka Stíhací eskadry 3
1st Squadron of the 3rd Fighter Wing
26.08.1939-03.09.1939
2. letka Stíhací eskadry 3
2nd Squadron of the 3rd Fighter Wing
26.08.1939-03.09.1939
3. letka Stíhací eskadry 3
3rd Squadron of the 3rd Fighter Wing
26.08.1939-03.09.1939
I. skupina Stíhací eskadry 3
1st Group of the 3rd Fighter Wing
26.08.1939-30.09.1939
Stíhací eskadra 3
3rd Fighter Wing
26.08.1939-03.09.1939
Štáb I. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 1st Group of 3rd Fighter Wing
26.08.1939-30.09.1939
Štáb Stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Fighter Wing
14.11.1939-DD.MM.1940
Doplňovací průzkumná letka (dálková) Hlavního velitele letectva
Replacement Reconnaissance Squadron (Long Range) of the Main Commander of the Air Force
DD.01.1943-01.08.1943
10. letka Noční stíhací eskadry 5
10th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
01.08.1943-DD.05.1944
10. letka Noční stíhací eskadry 5
10th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
01.08.1943-DD.05.1944
11. letka Noční stíhací eskadry 5
11th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
01.08.1943-DD.05.1944
12. letka Noční stíhací eskadry 5
12th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
01.08.1943-DD.05.1944
IV. skupina Noční stíhací eskadry 5
4th Group of the 5th Night Fighter Wing
01.08.1943-DD.05.1944
Štáb IV. skupiny Noční stíhací eskadry 5
Staff of the 4th Group of 5th Night Fighter Wing
DD.11.1943-05.04.1944
II. skupina Bombardovací eskadry 1
2nd Group of the 1st Bomber Wing
DD.03.1944-DD.04.1944
7. letka Noční stíhací eskadry 5
7th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
DD.03.1944-DD.05.1944
8. letka Noční stíhací eskadry 5
8th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
DD.03.1944-DD.05.1944
9. letka Noční stíhací eskadry 5
9th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
DD.03.1944-DD.05.1944
III. skupina Noční stíhací eskadry 5
3rd Group of the 5th Night Fighter Wing
DD.03.1944-DD.05.1944
Štáb III. skupiny Noční stíhací eskadry 5
Staff of the 3rd Group of 5th Night Fighter Wing
02.04.1944-DD.06.1944
I. skupina Bombardovací eskadry 1
1st Group of the 1st Bomber Wing
DD.04.1944-DD.05.1944
7. letka Noční stíhací eskadry 5
7th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
DD.07.1944-DD.04.1945
1. letka Stíhací eskadry 400
1st Squadron of the 400th Fighter Wing
DD.07.1944-DD.10.1944
Doplňovací letka Stíhací eskadry 400
Replacement Squadron of the 400th Fighter Wing
DD.08.1944-12.11.1944
3. letka Stíhací eskadry 400
3rd Squadron of the 400th Fighter Wing
DD.08.1944-12.11.1944
4. letka Stíhací eskadry 400
4th Squadron of the 400th Fighter Wing
DD.08.1944-DD.04.1945
I. skupina Stíhací eskadry 400
1st Group of the 400th Fighter Wing
DD.08.1944-DD.11.1944
II. skupina Stíhací eskadry 400
2nd Group of the 400th Fighter Wing
DD.08.1944-DD.02.1945
Zkušební oddíl 16
16th Testing Squad
DD.09.1944-DD.04.1945
2. letka Stíhací eskadry 400
2nd Squadron of the 400th Fighter Wing
12.11.1944-DD.04.1945
3. letka Stíhací eskadry 400
3rd Squadron of the 400th Fighter Wing
12.11.1944-DD.11.1944
5. letka Stíhací eskadry 400
5th Squadron of the 400th Fighter Wing
12.11.1944-DD.11.1944
6. letka Stíhací eskadry 400
6th Squadron of the 400th Fighter Wing
DD.11.1944-DD.12.1944
14. letka Doplňovací stíhací eskadry 2
14th Squadron of the 2nd Replacement Fighter Wing
DD.11.1944-DD.12.1944
15. letka Doplňovací stíhací eskadry 2
15th Squadron of the 2nd Replacement Fighter Wing
DD.11.1944-DD.12.1944
IV. skupina Doplňovací stíhací eskadry 2
4th Group of the 2nd Replacement Fighter Wing
DD.12.1944-DD.03.1945
Stíhací eskadra 400
400th Fighter Wing
DD.02.1945-DD.03.1945
13. letka Doplňovací stíhací eskadry 2
13th Squadron of the 2nd Replacement Fighter Wing
DD.02.1945-DD.03.1945
14. letka Doplňovací stíhací eskadry 2
14th Squadron of the 2nd Replacement Fighter Wing
06.03.1945-21.03.1945
II. skupina Instrukční eskadry 1
2nd Group of the 1st Instruction Wing
11.04.1945-20.04.1945
III. skupina Stíhací eskadry 7
3rd Group of the 7th Fighter Wing
23.10.1951-DD.09.1956
31. gardový stíhací letecký pluk
31st Guards Fighter Aviation Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://de.wikipedia.org/wiki/Brandis
URL : https://www.valka.cz/Brandis-t180531#529478Verze : 0
MOD