Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
LT-401)
Originální název:
Original Name:
LT-40
Kategorie:
Category:
lehký tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1940-DD.08.1940 Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik AG, Slaný /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1940-DD.08.1940
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
21
- přehled vyrobených vozidel / overview of manufactured vehicles
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1940
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
7500 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
4700 mm
Délka korby:
Hull Length:
4270 mm
Celková šířka:
Overall Width:
1980 mm
Celková výška:
Overall Height:
2155 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
360 mm
Šířka pásu:
Track Width:
270 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,049 MPa
Pancéřování:
Armour:
korba - čelo: 25 mm
korba - boky: 15 mm
korba - zezadu: 15 mm
korba - strop: 8 mm
korba - podlaha: 8 mm


věž - čelo: 25 mm
věž - boky: 15 mm
věž - zezadu: 15 mm
věž - strop: 8 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Praga TNHP
- zážehový, vodou chlazený
- počet válců: 6
- objem válců: 7750 cm3
Výkon:
Power:
93,1 kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Praga Wilson CH
- počet stupňů: 5+1
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
45 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
200 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
45 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,9 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,8 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,9 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
kanón KwK 38 (Škoda A7)
- ráže: 37 mm
- munice: 66 nábojů
Vedlejší:
Secondary:
2x kulomet ZB vz. 37
- ráže: 7,92 mm
- munice pro oba kulomety: 2600 nábojů
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) tovární označení: LTS
Zdroje:
Sources:
Francev, V.: Exportní lehké tanky Praga, MBI, Praha, 2007
URL : https://www.valka.cz/CZK-DEU-LT-40-t17448#394936Verze : 0
MOD
LTL není LTS
Vozidlo které je výše popisováno nemá s projektem a prototypem tanku LTL mnoho společného, proto si dovolím podat několik upřesňujících informací:


1/
ČKD v třicátých letech minulého století vyvíjelo dvě konstrukční řady vzhledově velmi podobné. Ta první s předním náhonem pásů, exportně velmi úspěšná, nesla označení LTL-H (lehký tank litevsko-helvetský). Ta druhá skončila vyrobením jednoho experimentálního vozidla se zadním náhonem a nesla označení LTL (lehký tank litevský).


2/
Z bojového vozidla LTL-H vzešly exportní tanky:
LTH - ve Švýcarsku (Helvétii) nesl armádní označení Panzerwagen 1939 (Pzw. 39)
LTP - v Peru údajně nesl armádní označení Tanque 38/39
LLT - litevský lehký tank
LTS - přestavěná verze LLT dle připomínek armády Slovenské republiky


3/
Protektorátní firma Böhmische und Mährische Maschinenfabrik (ex ČKD, dále BMM), podle údajů výrobního konta číslo 149 00 36, dodala v roce 1940, prostřednictvím "účastinovej spoločnosti Orava", dvacet jeden kus tanku.


4/
I když jsou známy ze zaniklého archivu VHJ ČKD Praha fotografie s nápisy "LTS vz.40" musím prohlásit, že tento údaj neodpovídá tehdejším zvyklostem armády první slovenské republiky. Ta zrušila u nově přijímaných zbraní zkratku slova vzor a nahradila ji "spojovníkom" - po našem pomlčkou!


5/
Tanky LT-40 obdržely od slovenské armády evidenční čísla V-3030 až V-3050.


6/
Škodovácké kanony A-7 (3,7 cm kanon ÚV vz. 38) s výrobními čísly 833 až 852, byly v průběhu roku 1941 namontovány pouze do dvaceti strojů. Dělovou výzbroj neobdržel stroj s číslem V-3037, protože byl zničen Sověty v bojích na Ukrajině.


7/
Známé fotografie a modelářské výkresy popisující takzvaný "velitelský tank" LTS či LT-40 se mýlí, protože se jedná pouze o přechodnou úpravu vozidel čekajících na dozbrojení děly A-7.


8/
Rozlišovací znaky plně vyzbrojeného vozidla:
- čelní deska tvaru šestiúhelníku a nové pláty stropu věže přiléhající k horním třem stranám čelní desky
- do nové čelní desky osazen kanon A-7
- věž měla nad sedadlem velitele umístěnu otočnou pozorovací kopuli s jediným pozorovacím průzorem
- věž byla od podélné osy vozidla mírně vpravo
- v souosém postavení věže a vozidla by závěr kanonu ohrožoval vlevo sedícího řidiče


9/
Z tanků které "přežily" boje v Sovětském svazu a za Slovenského národního povstání, byla utvořena jednotka slovenské domobrany, která se účastnila obrany prezidentského paláce v Bratislavě. Další jejich osudy nejsou známy, jen "nové lidové pověsti" tvrdí, že se najde tu i onde cosi tankového na chotároch.

Obsáhlejší dějepisné a technické údaje lze získat z práce průkopníka difrologie na Slovensku, nebohého pana Ivana Bajtoše v časopise Modelář 1987, č. 8, str. 248 a 249, Vladimíra Franceva a Charlese K. Klimenta: Československá obrněná vozidla 1918-1948, nebo v časopise Historie a plastikové modelářství 1992, č. 07, str. 31-33: Bludné tanky ze Slaného. Historie a plastikové modelářství 1992, č. 11, str. 10-15: Slovenský lehký tank vzor 40. Nebo rusky psané "Čjeskije tanki dlja Litvy", z časopisu Tankomastjer TM 1997, č. 04, str. 12-15.


Zmíněné odkazy na zkratku LLT naleznete ve fondech Státního oblastního archivu v Praze, který nyní obhospodařuje materiály získané ze zaniklého archivu VHJ ČKD Praha, jmenovitě karton 272, složku 1259 a karton 275, složku 1305. V dokumentech s názvy: "Materialausweis" a "Technische Beschreibung des Tanks LLT", je uvedena nejen tato zkratka, ale další technické údaje. Včetně upozornění, že tank bude vybaven zbraní používající střelivo švýcarské firmy Oerlikon typu J.LAS (?!?).


V těchto fondech se též nachází odkazy z 26. ledna a 22. dubna 1940 na tovární výkresy ČKD, které byly předány Zbrojovce v Brně a nesly tyto údaje:
1 SPE 1650 Deska před řidičem
1 SPE 1727 Deska věže
1 SPE 1881 Umístění zbraní v LLT.


Také zde je archivována informace o cenové kalkulaci tanků pro Bulharsko z 2. září 1940, obsahující zkratku LLT.
URL : https://www.valka.cz/CZK-DEU-LT-40-t17448#74873Verze : 0
MOD
Po strate litovského zákazníka bola séria 21 tankov LLT v lete 1940 pred dokončením. Nový záujemca o kúpu sa našiel veľmi rýchlo a bola to armáda Slovenského štátu. Po predvedení typu slovenskej vojenskej delegácii bola objednávka podpísaná 26.8.1940. Dodané mali byť tanky bez výzbroje, optiky a rádiostaníc. Tie sa mali doplniť neskôr. Napriek menším problémom s nemeckým povolením vyviezť tanky na Slovensko bola objednávka realizovaná a tanky boli od 4.11.1940 preberané slovenskou preberacou komisiou. Po absolvovaní skúšobných jázd boli tanky navagónované a odoslané do posádky v Turčianskom sv.Martine. Tanky obrdžali evidenčné čísla V-3.030 – V-3.050. Slovenská strana pokračovala v obchodných jednaniach s firmou Zbrojovka Brno a Škoda Plzeň, ktoré mali dodať výzbroj, firma Telefunken mala dodať rádiostanice a firma Optikotechna mala dodať optické zameriavače. Kanóny boli dodané v 4/1941, no viazla dodávka nových čelných pancierových dosiek od firmy Poldi Kladno, do ktorých sa mala výzbroj lafetovať. Preto bolo rozhodnuté do pôvodných čelných dosák provizórne lafetovať aspoň dodané guľomety ZB-53. V tejto podobe sa rota tankov 1.6.1941 zúčastnila prehliadky v Turčianskom sv.Martine. Pancierové dosky sa od polovice 6/1941 dodávali priebežne a priebežne bola vykonávaná aj ich montáž. Tá sa prevádzala v závode v Dubnici nad Váhom. Časť tankov (7 ks) prešla bojovým nasadením v Sovietskom zväze, kde bol LT-40 (V-3.037) veliteľa 2.tankovej roty npor.Vanču zničený 22.7.1941 v bojoch pri Lipovci. Konečná kompletizácia tankov výzbrojou, optikou a rádiovýbavou prebiehalo až do 11/1941. Dvadsiatka tankov prešla 15.11.1941 streleckými skúškami na posádkovej strelnici v Turčianskom sv. Martine. 25.8.1942 bola na východnú frontu pre Zaisťovaciu divíziu odoslaná tanková čata so siedmimi LT-40. Tanky boli pridelené 101.pešiemu pluku (3 tanky) a 102.pešiemu pluku (4 tanky). Vozidlá mali tvoriť podporu při protipartyzánských akciách v nemeckom tyle. Od 1/1943 boli všetky tanky nepojazdné, preto sa v 4/1943 vrátili na Slovensko. Od 1.11.1942 pôsobila ďalšia čata LT-40 (6 tankov) v rámci tankovej roty v slovenskej Rýchlej divízii. Tu zabezpečovala hliadkovú činnost, doprevázanie transportov a odťah vozidiel. V 1/1943 boli tanky zbavené výzbroje a už pod nemeckým velením slúžili jako vlečné vozidlá. Tanky boli počas ústupov postupne stratené a tanková rota bola 1.7.1943 zrušená. Na východnej fronte teda bolo zničených sedem tankov evidenčných čísel V-3.033, V-3.037, V-3.041, V-3.042, V-3.043, V-3.044 a V-3.045. Zvyšných 14 tankov LT-40 nahradili prieskumné obrnené vozidlá a boli zaradené do 8.roty PBV (prieskumných bojových vozidiel) III.práporu PÚV (Pluk útočnej vozby). Tu tvorili ti čaty po štyri tanky, dvojica tankov bola vo veliteľskom roji. Začiatkom roka 1944 boli tieto tanky nahradené dodávkou německých ľahkých tankov Pz.Kpfw.II a tanky LT-40 boli uložené do skladov Náhradného prápora PÚV v Trenčianskom sv. Martine. V tomto stave i počte sa prečkali do Slovenského národného povstania, kedy sa stali súčasťou povstaleckého PÚV. 7.9.1944 boli kasárne kde boli uskladnené i LT-40 bombardované nemeckým letectvom a tri tanky boli zničené. Do 12.9.1944 boli tanky (aspoň ich časť) evakuované do Môťovej, neskôr sa tieto tanky presunuli do dielní Slovenských železníc vo Zvolene (uvádza sa neupresnený minimálny počet 7 ks). V súhrnej správe o počtoch techniky figuruje k 21.9.1944 už len sedem tankov, ktoré však neboli bojaschopné. V ďalšej súhrnej správe o počtoch techniky k 28.10.1944 je uvedených sedem tankov LT-40, z toho šest bojaschopných. Vo zvolenských dielňach sa teda podarilo opraviť šesticu LT-40. Podľa pána Pejčocha päť tankov vytvorilo 2.tankovú čatu práporu ÚV Vojtech, ktorej velil por.útv. Štefan Bodnár. Pán Uhrin opisuje vznik novej čaty okolo 20.-22.10.1944 vyzbrojenej trojicou LT-40 pod velením por.útv. Ľudovíta Pätoprstého. Po stiahnutí povstaleckých jednotiek do Detvy 23.10.1944 bola sformovaná čata por.útv. Štefana Bodnára, ktorá obdržala trojicu LT-40. Veliteľmi jednotlivých tankov boli des.asp. Petrík, des.asp. Burian a čat. Eduard Gosiorovský. Čata rozdelená na dve časti. Dvojica LT-40 hliadkovala na ceste Detva - KriváňPodkriváň. Tretí stroj bol v zálohe. 24.10.1944 bola trojica tankov por.útv. Pätoprstého presunutá k Detve a bola priradená k 2. československej paradesantnej brigáde, konkrétne k podpore roty npor. J.Jánoša. O 10.00 hod. paľbou pomohla odraziť útok německých jednotiek a následne proti nim prevádzali výpady. 24.10.1944 čata por.útv. Bodnára mala kryť ústup povstaleckých jednotiek na Zvolen. Při zaujímaní obranného postavenia sa pod tankom čat. Gosiorovského prepadol most cez Slatinu. Tank bol bojaschopný, no jeho veliteľ zahynul. Tanky sa 25.10.1944 vrátili do Môťovej. Čata por.útv. Pätoprstého 25.10.1944 ráno stiahla k Očovej, kde na rozkaz mjr.pech. Želinského vytvorili spolu s rotou Jánoš predsunuté postavenie na ceste před Želobudzou. Po odrazení německého útoku nasledoval ústup na Zolnú. Jednému z LT-40 sa pokazil motor a musel byť vzatý do vleku a jednotka sa presunula do Môťovej. Na rozkaz velitelstva armády bol vyčlenený jeden tank LT-40 na ochranu budovy velitelstva (pravdepodobne V-3.046). Tank dorazil do Banskej Bystrice, no po zistení, že veliteľstvo už bolo evakuované sa tank pridal k ustupujúcim jednotkám smerom na Staré Hory. Při evakuácii Zvolena sa Prápor ÚV s technikou presunul do Hájnik. V noci z 25. na 26.10.1944 posádka jedného LT-40 ušla z Hájnik až do obce Hrochoť, kde ho za obcou opustila.
Čata por.útv. Bodnára bola 25.10.1944 pridelená 2. československej paradesantnej brigáde v priestore BadínVlkanová, neskôr sa presunula na obranu Banskej Bystrice a zapojila sa do bojov v priestore Podbrezová – Lopej.
26.10. došlo k ústupu jednotky do Slovenskej Ľupče.
27.10.1944 ustupovala dvojica LT-40 v kolóne povstaleckých jednotiek cez Staré Hory (jeden tank niesol evidenčné číslo V-3.030). Druhý tank bol nepojazdný a ťahali ho vo vleku a následne ho zanechali za obcou Staré Hory v oblasti Počtárka.
28.10.1944 boli postupne vozidlá a tanky odstavované popri ústupovej ceste na Donovaly. LT-40 sa dostala až na Donovaly a pod Kečkou bol opustený.
27.10.1944 dorazil k veliteľstve armády na Donovaloch i LT-40 evidenčného čísla V-3.046. Keďže už panoval všeobecký chaos končiaceho povstania časť posádky sa rozhodla tank opustiť, zotrval len vodič stk. Jakub Pekár. K nemu sa pripojila dvojica tankistov (stk. Ján Lopašovský a stk. Viliam Rehák). Nová posádka sa presunula na Staré Hory a potom na stanicu Ulmanka, kde boli opustený IPV-I Štefánik a ďalšie vlaky s materiálom. V dolnej časti už boli nemecké jednotky, preto sa posádka stiahla. Na druhý deň chcela na stanici doplniť palivo, no tá už bola Nemcami obsadená. Rozhodla sa pre cestu na Sliačany no tam in došlo palivo a tank museli opustiť.
Čata por.útv. Štefana Bodnára sa 28.10.1944 nachádzala v Slovenskej Ľupči. Po tom, čo sa dozvedeli o konci povstania presunula sa jeho trojica LT-40 k obci Priechod a odtiaľ postupovali k Hriadeľu. Na ďalší deň boli tanky zneschopnené a odstavené při obci Moštenica v Hriadeľskej doline. Jeden z tankov mohol byť ev.č. V-3.050, ktorého uzáver z kanóna výr.čísla R774 sa v týchto miestach našiel v 60. rokov 20. storočia (rozpor - R744 nie je v rozsahu výr. čísiel kanónov uvedeného v príspevku Jirku Tintěra).
Jeden tank LT-40 bol na konci vojny nájdený v Bratislave.
Dvojica tankov LT-40 bola na konci vojny nájdené pri Praha. Jeden z nich mal namaľované sovietske evidenčné číslo vrakov "ŽB-747" (ЖБ-747).
Jeden tank LT-40 bol po vojne skladovaný v Miloviciach až do roku 1951. Následne bol zošrotovaný.Evidenčné číslo
Číslo kanóna
Poznámka
V-3.030
846
Zanechaný ustupujúcimi povstaleckými jednotkami v priestore Pod Kečkou.
V-3.031
845

V-3.032
847

V-3.033
838

V-3.034
835

V-3.035
836

V-3.036
841

V-3.038
840

V-3.039
839

V-3.040
833

V-3.041
834

V-3.042
852

V-3.043
842

V-3.044
837

V-3.045
843

V-3.046
849
Zanechaný pri ústupe na ceste do Sliačan. Veliteľ Jakub Pekár.
V-3.047
851

V-3.048
850
Pravdepodobne zanechaný pri ústupe v lokalite Staré Hory - Počtárka. Súčasť práporu Vojtech.
V-3.049
844

V-3.050
774
Pôvodný skúšobný kanónMarian Uhrin - Pluk Útočnej vozby 1944, Múzeum Slovenského národného povstania, rok vydania 2012, ISBN: 978-80-89514-14-4
I. Bajtoš - História slovenského pluku útočnej vozby 1939-1944, rukopis, Košice 1987
Vladimír Francev - LT vz.38 Tank, který se povedl - rodinný portrét, vydavateľstvo Svět křídel, Cheb, rok vydania 2019, ISBN: 978-80-7573-057-2
www.ebay.de

CZK/DEU - LT-40 - V-3.037, prvý zničený LT-40 na východnej fronte. Zároveň bol jediný zničený tank, ktorý nebol vyzbrojený kanónom.

V-3.037, prvý zničený LT-40 na východnej fronte. Zároveň bol jediný zničený tank, ktorý nebol vyzbrojený kanónom.
CZK/DEU - LT-40 - V-3.037

V-3.037
CZK/DEU - LT-40 - V-3.042. Ďalší zo stratených tankov na východnej fronte. Na fotografii ešte s provizórnou guľometnou výzbrojou namiesto kanónovej.

V-3.042. Ďalší zo stratených tankov na východnej fronte. Na fotografii ešte s provizórnou guľometnou výzbrojou namiesto kanónovej.
CZK/DEU - LT-40 -


CZK/DEU - LT-40 -


CZK/DEU - LT-40 -


CZK/DEU - LT-40 -


CZK/DEU - LT-40 -


CZK/DEU - LT-40 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-DEU-LT-40-t17448#559572Verze : 33
MOD
LT-40 č. V-3037 Slovenskej armády. Stroj je bez kanónovej výzbroje (v čase dodania tankov nebola dodaná výzbroj), konkrétny stroj bol zničený v bojoch na Ukrajine.
CZK/DEU - LT-40 - LT-40 z výzbroje Slovenskej armády

LT-40 z výzbroje Slovenskej armády
URL : https://www.valka.cz/CZK-DEU-LT-40-t17448#201289Verze : 0
MOD
Opustený LT-40 č. V-304? , Slovenské národné povstanie 1944.
CZK/DEU - LT-40 - LT-40

LT-40
URL : https://www.valka.cz/CZK-DEU-LT-40-t17448#201292Verze : 0
MOD
LT-40 č. V-3038 s ďalšou podobou rozlišovacích znakov Slovenska na veži - miesto dvojkríža je štít s trikolórou
CZK/DEU - LT-40 - LT-40 č. V-3038

LT-40 č. V-3038
URL : https://www.valka.cz/CZK-DEU-LT-40-t17448#201293Verze : 0
MOD
Diskuse
Velmi pekne popisane, udajne boli pod kečkou 3ks mechanizmov. Som zo stredneho Slovenska a čo som sa rozpraval s ludmi ktory si to pamataju hovoria viacero verzii 1. je 3ks lt38, 2. 1kslt38 a 2ks neznamy tank, 3. 1ks lt38 2ks hakl .


V okoli uz ziadna pamiatka nieje vsetko je vyzbierane co je skoda. Co sa tyka pozemnych pasovych mechanizmov v okoli dost ma to zacalo zaujimat a bol som sa prejst na miestach kde sa nachadzali no uz su prec ale s toho co som sa podozvedal tak v okoli po vojne ostali tank/y pod kečkov, kettenkrad Sd.Kfz.2 v okolí šachtičky, tank v okoli obce Poniky ktoreho torzo tam bolo este okolo roku 2000, teraz tsm uz nic nie je ( udajne skoncil v zbere) Tak isto mi starsi ludia hovorili ze s jedneho mechanizmu s pod kečky spravili nejaky lesny traktor. Tolka skoda ze sa v prirode nedochovali aspon torza tychto tankov
URL : https://www.valka.cz/CZK-DEU-LT-40-t17448#673493Verze : 1