Main Menu
User Menu
Reklama

Generálplukovník

Colonel General

Генерал-полковник

Česky: Generálplukovník
English: Colonel General
По-русски: Генерал-полковник
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generálplukovník
Link to the Dictionary Entry Colonel General
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalplukovnik-t173053#668807Verze : 0
MOD
Reklama