Main Menu
User Menu

Skalka nad Váhom

okr. Trenčín

     
Název:
Name:
Skalka nad Váhom
Originální název:
Original Name:
Skalka nad Váhom
Další názvy:
Other Names:
Skala - Scala (1208), De Rupibus (1354), Skalka (1378), Zkalka (1380), Zkala (1598), Skala (1808), Skalka nad Váhom; maďarsky Szkala, Vágsziklás


Skalská Nová Ves - Nowa Wes při Skale, Szkalaújfalu (1863), Skala NováVes (1920), Skalská Nová Ves (1927)


Újazd – Újezdov (1920), Újazd (1946)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Trenčín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°55'39.36"N 18°04'19.93"E
Místní části:
Local Municipalities:
Skala, Skalská Nová Ves, Újazd
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1208
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Kostol a zrúcaniny kláštora benediktínov na Veľkej Skalke, opevnený v druhej polovici 16. storočia (postavená strážna veža), kláštor spustol v 17. storočí, kostol obnovený v rokoch 1717-1768, reštaurovaný v rokoch 1852-1853, oltárny obraz je od F. Jatlera (relikviár sv. Benedikta asi zo 14. storočia je v Národnom múzeu v Budapešti)
- Zrúcaniny kláštora jezuitov z roku 1669
- Sochy barokové na dvore kláštora
- Kostol na Malej Skalke barokový z roku 1745 so začlenením neskorogotickej kaplnky z roku 1520, reštaurovaný v roku 1924
- Kostol rímskokatolícky v obci barokový z roku 1773
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Obec Skalka nad Váhom vznikla v roku 1974 zlúčením obcí Skala, Skalská Nová Ves a Újazd.
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk ; www.skalkanadvahom.sk
URL : https://www.valka.cz/Skalka-nad-Vahom-t172242#512490Verze : 0
MOD