Main Menu
User Menu

Mezinárodní centrum vyjímečnosti pro oblast EOD [2007- ]

International Center of Excellence EOD (EOD COE)

Medzinárodné centrum výnimočnosti pre oblasť EOD

     
Název:
Name:
Mezinárodní centrum vyjímečnosti pro oblast EOD
Originální název:
Original Name:
Medzinárodné centrum výnimočnosti pre oblasť EOD
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2007
Předchůdce:
Predecessor:
Centrum pre testováni a výcvik EOD
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2007-01.07.2009 Velitelství sil výcviku a podpory
01.07.2009-01.01.2014 Štáb pro operace
01.01.2014-DD.MM.RRRR Strategické centrum krizového řízení
Dislokace:
Deployed:
01.10.2007-DD.MM.RRRR Trenčín, Kasárna na ul. Smetanova
01.10.2007-01.05.2010 Nováky, Sklad Trebianka
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Trenčín, Kasárna kpt. Nálepku

Velitel:
Commander:
DD.MM.2011-01.02.2014 Bielený, Jaroslav (Plukovník)
01.02.2014-28.02.2018 Mrváň, Miroslav (Plukovník)
01.03.2018-DD.MM.RRRR Császár, Róbert (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.mil.sk/index.php?ID=1640
URL : https://www.valka.cz/Mezinarodni-centrum-vyjimecnosti-pro-oblast-EOD-2007-t168224#504698Verze : 1
MOD
Dňom 02.05.2014 bol Medzinárodému centru výnimočnosti pre oblasť EOD Nariadením ministra obrany Slovenskej republiky č. 34/2014 o priznaní znakov priznaný oficiálny znak.


Vestník MO SR č. 37/2014 z 2. mája 2014

URL : https://www.valka.cz/Mezinarodni-centrum-vyjimecnosti-pro-oblast-EOD-2007-t168224#511575Verze : 0
MOD