Main Menu
User Menu

Úřad logistického zabezpečení [2014- ]

Logistic Support Office / Úrad logistického zabezpečenia

     
Název:
Name:
Úřad logistického zabezpečení
Originální název:
Original Name:
Úrad logistického zabezpečenia
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2014
Předchůdce:
Predecessor:
Společné centrum materiálniho manažmentu, Centrum vojenské dopravy, Středisko vojenské dopravy
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.2021
Nástupce:
Successor:
4. pluk logistiky
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.2014-01.12.2021 Štáb pro podporu operací (Generální štáb Ozbrojených sil Slovenské republiky)
Dislokace:
Deployed:
01.01.2014-DD.MM.RRRR Trenčín, Kasárna kpt. Nálepku
01.01.2014-31.08.2015 Bratislava, Dukelské kasárny (Odbor MPAPTaDI)
01.01.2014-31.08.2015 Košice, ? (Odbor VPVaRP Košice)
01.12.2014-01.12.2021 Trenčín, Kasárna na ul. Smetanova
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.01.2014-31.01.2014 Meliš, Tibor - zástupca veliteľa poverený velením (Podplukovník)
01.02.2014-01.03.2018 Žarnovický, Ján (Plukovník)
01.03.2018-01.08.2021 Ševčík, Jozef (Plukovník)
01.08.2021-01.12.2021 Masár, Peter (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.2014-01.11.2014 Metrologický a zkušební ústav logistiky
01.01.2014-01.11.2016 Multifunkční zásobovací základna Východ
01.01.2014-01.11.2016 Multifunkční zásobovací základna Západ
01.01.2014-01.11.2014 Výcvikové, analytické a zásobovací centrum RCHBO
01.01.2014-01.11.2014 Zásobovací základna zásobovací třídy 3
01.01.2014-01.11.2014 Zásobovací základna zásobovací třídy 5
01.11.2014-01.12.2021 Zásobovací základna II
01.11.2014-01.12.2021 Zásobovací základna III
01.09.2015-01.11.2016 Odbor vojenské dopravy
01.11.2016-01.12.2021 Zásobovací základna I

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.mil.sk/41129/?pg=1
https://ulz.mil.sk/96767/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Urad-logistickeho-zabezpeceni-2014-t167372#503144Verze : 0
MOD
Dňom 02.05.2014 bol Úradu logistického zabezpečenia Nariadením ministra obrany Slovenskej republiky č. 34/2014 o priznaní znakov priznaný oficiálny znak v dvoch variantoch nosenia - zelený / modrý (podľa druhu uniformy na ktorú je určený - pozemné vojsko / letectvo a PVO).


Vestník MO SR č. 37/2014 z 2. mája 2014
URL : https://www.valka.cz/Urad-logistickeho-zabezpeceni-2014-t167372#511577Verze : 1
MOD
Organizačná štruktúra ULZ od 01.01.2014.Zdroj: http://www.scmm.mil.sk/37225/

URL : https://www.valka.cz/Urad-logistickeho-zabezpeceni-2014-t167372#506460Verze : 0
MOD