Main Menu
User Menu

Úřad intendanční služby 1. divise [1930-1938]

1st Division Office Intendant Services

     
Název:
Name:
Úřad intendanční služby 1. divise
Originální název:
Original Name:
Úřad intendanční služby 1. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
11.03.1930
Předchůdce:
Predecessor:
Úřad hospodářsko-správní služby 1. divise
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 113
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
11.03.1930-24.09.1938 1. divise
11.03.1930-01.09.1936 Úřad intendanční služby zemského vojenského velitelství v Praze
01.09.1936-24.09.1938 Úřad intendanční služby I. sboru
Dislokace:
Deployed:
11.03.1930-24.09.1938 Praha, Kasárny Jiřího z Poděbrad /

Velitel:
Commander:
11.03.1930-00.01.1932 Suda, Otakar (podplukovník intendantstva)
00.01.1932-00.12.1933 Ullrich, Karel (podplukovník intendantstva)
00.12.1933-00.10.1934 Pražák, Karel (podplukovník intendantstva)
00.10.1934-00.11.1937 Král, Karel (plukovník intendantstva)
00.11.1937-24.09.1938 Sottner, Miroslav (podplukovník intendantstva)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 1. divise
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Urad-intendancni-sluzby-1-divise-1930-1938-t166857#501934Verze : 4
MOD