Main Menu
User Menu

Generálmajor

Major General

Major General

Česky: Generálmajor
English: Major General
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generálmajor
Link to the Dictionary Entry Major General
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalmajor-t161466#667809Verze : 0
MOD