Main Menu
User Menu

Uhrin, Marian

Pluk útočnej vozby 1944

     
Název knihy:
Name of the book:
Pluk útočnej vozby 1944
Autor:
Author:
Marian Uhrin
Místo vydaní:
Published in:
Banská Bystrica
Nakladatelství:
Publisher:
Múzeum Slovenského národného povstania
Rok vydání:
Year of Publication:
2012
Počet stran :
Pages:
246
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-89514-14-4
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
-
Anotace:
Anotation:
Jediná tanková jednotka slovenskej armády - Pluk útočnej vozby, sa v roku 1944 ocitol na križovatke. Niekoľko rokov bola jednotka budovaná v rámci armády, ktorá bola spojencom Nemecka. Pluk útočnej vozby, respektíve jeho jednotky sa od svojho vzniku zúčastnili bojov s Maďarskom a Poľskom v roku 1939 a v rokoch 1941 - 1944 bojov proti Sovietskemu zväzu. S postupom frontu k hraniciam Slovenska v roku 1944 mala poľná jednotka pluku preukázať svoju schopnosť po niekoľkoročnom výcviku a modernizácii výzbroje a výstroje. Priamo v slovenskej armáde a aj medzi dôstojníkmi pluku silnelo odhodlanie ďalej nebojovať proti spojencom, naopak zapojiť sa po ich boku do boja proti Nemecku. Tento plán sa celkom nevydaril. Nemecké velenie prezieravo počítalo s možným bojovým vystúpením slovenskej armády proti jednotkám Wehrmachtu. Výsledkom bolo odzbrojenie časti armády, vrátane jednotiek útočnej vozby. Len jednotlivci sa vyhli internácii či zajatiu. Medzitým sa náhradná jednotka pluku útočnej vozby zapojila do bojov proti nemeckým okupačným jednotkám.Zvyšky pluku, reprezentované Náhradným práporom a 2. tankovou rotou, sa medzitým od 29. augusta 1944 zapojili do bojov proti nemeckým jednotkám v rámci povstaleckej armády. Na konci septembra 1944vznikol zo zvyškov týchto jednotiek Prápor útočnej vozby Vojtech, ako súčasť 1. československej armády na Slovensku. Jeho jednotlivé čaty tankov, KPÚV, protitankoví strelci a pancierové vlaky boli nasadzované na najohrozenejšie úseky frontu do posledných dní ozbrojeného odporu povstaleckej armády. Posledné jednotky práporu zanikli 28. októbra 1944 zároveň s rozpadom povstaleckej armády.


Zánikom povstaleckých jednotiek v októbri 1944 však nezanikla slovenská útočná vozba. Bratislavskému Ministerstvu národnej obrany, ktoré ostalo naďalej spojencom Nemecka, ostalo niekoľko desiatok príslušníkov a pár obrnených vozidiel schopných nasadenia. V rámci vznikajúcej Domobrany sa však už s obnovou Pluku útočnej vozby nepočítalo. Posledné mesiace vojny už nikto nechcel riskovať svoj život v boji po boku Wehrmachtu, a tak zvyšky slovenskej útočnej vozby v nečinnosti prežili do konca vojny, keď sa plynule vliali späť do československej armády, z ktorej v marci 1939 vznikli.
Recenze:
Review:
-
URL : https://www.valka.cz/Uhrin-Marian-t161251#490435Verze : 1
MOD