Main Menu
User Menu

41. pěší pluk [1896-1945]

歩兵第41連隊 / 41st Infantry Regiment

     
Název:
Name:
41. pěší pluk
Originální název:
Original Name:
歩兵第41連隊
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1896
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1896-DD.11.1907 5. divize
DD.11.1907-01.05.1925 33. pěší brigáda
01.05.1925-DD.08.1943 5. divize
DD.08.1943-DD.MM.1945 30. divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1896-DD.MM.RRRR Fukuyama
DD.MM.1904-DD.MM.RRRR Rusko Japonská vojna /
DD.MM.1938-DD.MM.RRRR ?, Čína /
DD.MM.1939-DD.MM.1939 Shandong /
DD.MM.1939-DD.MM.1939 Južná Čína /
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR Dalian /
DD.MM.1940-DD.MM.1941 ? Francúzska Indočína /
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR ?, Malayská kampaň /
15.11.1941-DD.MM.RRRR Shanghai /
08.12.1941-DD.MM.RRRR provincia Songkhla /
11.01.1942-DD.02.1942 Kuala Lumpur /
DD.02.1942-DD.MM.RRRR ?, Malaysia /
DD.03.1942-DD.03.1942 Panay /
DD.03.1942-DD.MM.RRRR Mindanao /
DD.08.1942-DD.08.1942 Rabaul /
DD.08.1942-DD.MM.RRRR Owen Stanley Mountains /
DD.MM.1944-DD.MM.1944 Tacloban /
DD.MM.1944-DD.MM.1945 ?, Leyte /

Velitel:
Commander:
25.09.1896-10.02.1899 ?, 1) (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
10.02.1899-DD.10.1900 Yoshijiro, Ohara (Rikugun Čúsa / Rikugun Chusa)
DD.10.1900-03.11.1901 Yoshijiro, Ohara (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
03.11.1901-10.03.1904 Kamyia, Akira 2) (Rikugun Čúsa / Rikugun Chusa)
10.03.1904-16.10.1904 Uzawa, Soji (Rikugun Čúsa / Rikugun Chusa)
16.10.1904-18.10.1904 neobsadené, vacant ( )
18.10.1904-13.11.1907 Sugimura?, 3) (Rikugun Čúsa / Rikugun Chusa)
13.11.1907-26.12.1909 Tamesaburo, Yajima (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
26.12.1909-10.08.1915 Seinosuke?, 4) (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
10.08.1915-24.07.1918 Kobe, Jiro (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
24.07.1918-08.02.1922 Yataro, Kito (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
08.02.1922-04.02.1924 Ogura?, 5) (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
04.02.1924-28.07.1926 Fujii, Kazuhiko (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
28.07.1926-26.07.1927 Yamada, Yuichi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
26.07.1927-10.12.1929 ?, 6) (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
10.12.1929-01.08.1931 Teizo, Hiraga (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
01.08.1931-09.01.1932 Hada, Shigekazu (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
09.01.1932-01.08.1933 Tajima, Eijiro (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
01.08.1933-01.08.1935 Kiichiro, Higuchi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
01.08.1935-01.03.1937 Aoki, Seiichi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
01.03.1937-15.07.1938 Yamada, Tetsujirō (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
15.07.1938-01.08.1940 Nomi, Toshio (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
01.08.1940-08.02.1942 Okabe, Kan'ichi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
08.02.1942-05.02.1943 Kiyomi, Yazawa (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
05.02.1943-09.02.1943 neobsadené, vacant ( )
09.02.1943-17.06.1945 Sumitani, Takayoshi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
17.06.1945-DD.MM.1945 ?, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.1896-DD.MM.1945 velenie
DD.MM.1896-DD.MM.1945 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Kódové označení: Leopard 12023 / 豹12023
Doplňovací obvod: Fukuyama
1) meno v orginále 益満邦介
2) meno v orginále 神谷景昌
3) meno v orginále 杉村愿簡
4) meno v orginále 口羽清之助
5) meno v orginále 小倉可夫
6) meno v orginále 森五六
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/41-pesi-pluk-1896-1945-t145878#469037Verze : 0
MOD
dôležité udalosti v histórii pluku:


• 1896 vytvorený v Fukuyama
• 12.1896 ukončená kompletizácia 3. praporu
• 24.3.1898 pluk dostáva zástavu
• 1904 Rusko Japonská vojna
• 11.1907 zmena podriadenosti z 5. divízie na 17. divíziu
• 1.5.1925 po rozpustení 17. divízie znovu pluk prechádza pod 5. Divíziu
• 5.1938 účasť na bitve Xuzhou, pluk je následne odklonený a podiela san a vylodení v zálive
• 1939 operácie proti rebelom v Shandong, následne sa presúva do Južnej Číny a Dalian
• 1940 Francúzska Indočína
• 1941 v rámci 5. divízie pod 25. armádou sa účastní Malayskej kampane
• 15.11.1941 Shanghai
• 8.12.1941 pluk sa vyloďuje v Songkhla (Singgora)
• 12.12.1941 postup cez pozície Jittora? (ジットラ)
• 11.1.1942 obsadenie Kuala Lumpur
• 2.1942 postup smerom na Singapore
• 3.1942 presun na ostrov Panay, Filipíny, pluk sa podieľa na pacifikácii Mindanao
• 7.1942 detašmán sa podieľa na operáciách v Port Moresby
• 8.1942 vylodenie na Novej Guinei, Rabaul, Owen Stanley Mountains
• 8.1943 zmena podriadenosti z 5. divízie na 30. divíziu
• 1944 presun z Mindanao a vylodenie na Leyte, tvrdé boje s jednotkami US armády, pluk dislokovaný po príchode v Tacloban
• 1.1945 pluk operuje samostane v horách
• 7.1945 pluk podniká posledné zúfalé sebevraždené útoky


Príslušníci ktorý zostili vo Fukuyama a nezasiahli do bojov, sa podieľali na odstraňovaní následkov bombardovania Hiroshimy a väčšian z nich sa stala sa obeťou sekundárneho radioaktívneho žiarenia.


dôležité bitvy na ktorých sa pluk zúčastnil:


• Rusko japonska vojna
• Sino Japonská vojna
• Bitva Xuzhou
• Operácie na Leytevelitel 3. praporu:
12.1937 mjr. Katajama, Kenširó


velitel plukovného delostrelectva:
cca 1945 - 05.07.1945 kpt. Kanpei Sasaki


doplnkové velenie?:
25.10.1932-? ppor. Michinori Shiraishi
1.8.1933-1.8.1935 pplk. Saburo Aizawa


ja.wikipedia.org;

41. pěší pluk [1896-1945] - pamätník padlým zo 41. pešieho pluku, Fukuyama

pamätník padlým zo 41. pešieho pluku, Fukuyama
URL : https://www.valka.cz/41-pesi-pluk-1896-1945-t145878#469059Verze : 0
MOD