Main Menu
User Menu

Balciar, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Balciar
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Balciar
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.07.1963 Rimavská Sobota /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupca riaditeľa Vojenského obranného spravodajstva (2007-2010)
1. zástupca riaditeľa Vojenského spravodajstva (2013-2016)
riaditeľ Vojenského spravodajstva (2016-2020)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
vedúci oddelenia násilnej kriminality Odboru kriminálnej polície Okresného veliteľstva Policajného zboru v Rimavskej Sobote
špecialista 4. spravodajského oddelenia Národnej protidrogovej jednotky
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
https://www.gemerland.sk/?p=35132
URL : https://www.valka.cz/Balciar-Jan-t145706#468633Verze : 12
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Balciar
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Balciar
Všeobecné vzdělání:
General Education:
01.09.1982-30.06.1986 Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra, odbor prevádzka a ekonomika
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
30.01.2013 brigádny generál
19.04.2016 generálmajor
02.05.2017 generálporučík
26.04.2018 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.04.2016-01.05.2017 Velitel : Vojenské zpravodajství
02.05.2017-25.04.2018 Velitel : Vojenské zpravodajství
26.04.2018-31.03.2020 Velitel : Vojenské zpravodajství

Ručně vyplněné položky:
01.10.1986-DD.MM.1987 základná vojenská služba
01.10.2003-31.12.2004 riaditeľ oddelenia nadnárodných hrozieb odboru manažmentu spravodajskej činnosti Vojenského obranného spravodajstva
01.01.2005-30.06.2007 riaditeľ odboru manažmentu spravodajskej činnosti Vojenského obranného spravodajstva
01.07.2007-02.12.2010 riaditeľ úradu spravodajských operácií Vojenského obranného spravodajstva
15.03.2012-31.12.2012 zástupca riaditeľa Vojenského obranného spravodajstva
01.01.2013-14.04.2016 1. zástupca riaditeľa Vojenského spravodajstva
15.04.2016-31.03.2020 riaditeľ Vojenského spravodajstva
01.04.2020-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:

08.02.2017

Řád Polské republiky za zásluhy - rytířský kříž (5. třída)
Order of Merit of the Republic of Poland - Knight's Cross
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 20. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 20th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 10. výročí vstupu SR do NATO
Commemorative Medal of the 10th Anniversary of Slovakia's accession to NATO
Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu SR do NATO
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 3rd Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Medaile vojenského obranného zpravodajství - 1. stupeň
Medal of Military Defence Intelligence - 1st Class
Medaila vojenského obranného spravodajstva - 1. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Medaile vojenské zpravodajské služby - 1. stupeň
Medal of the Military Intelligence - 1st Class
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 1. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Památný kříž Slovenského čestného pluku
Memorial Cross of Slovak Honorary Regimental
Pamätný kríž Slovenského čestného pluku
-

DD.MM.RRRR

Medaile Vojenské kanceláře prezidenta Slovenské republiky
Medal of Military Office of the President of the Slovak Republic
Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti
Commemorative Medal for participation in the fight against fascism and for the liberation of homeland
Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti
-

DD.MM.RRRR

Medaile VOS
-
Medaila Vojenského obranného spravodajstva
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 25. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 25th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 1st Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile Vojenské policie - 2. stupeň
Medal of Military Police
Medaila Vojenskej polície - 2. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 1st Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupňa
-

Poznámka:
Note:
01.12.1987-30.09.2003 služobný pomer príslušníka Policajného zboru SR
01.10.2003 prijatý za PrV OS SR a vyčlenený na plnenie úloh organizačných zložiek Vojenského spravodajstva

Ďalšie vyznamenania:
17.04.2018 - Szövetségért Érdemjel (maďarská medaila za "Spojenectvo")
DD.MM.RRRR - Pamätná medaila vojenskej spravodajskej služby
DD.MM.RRRR - Pamätná medaila vojenského archívu
DD.MM.RRRR - Medaila za zásluhy o Slovenskú informačnú službu - II. stupeň (strieborná)
12.10.2018 - Čestný odznak na stuhe za zásluhy o rozvoj Národnej protidrogovej jednotky
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
https://www.gemerland.sk/?p=35132
URL : https://www.valka.cz/Balciar-Jan-t145706#470976Verze : 21
MOD
Dňa 02.03.2016 schválila vláda SR na svojom 200. rokovaní návrh na povýšenie brigádneho generála Jána Balciara do vojenskej hodnosti generálmajor. Návrh je v súlade so zákonom o štátnej službe PrV (281/2015 Z.z.) predložený prezidentovi SR.


Prezident SR dňa 19.4.2016 povýšil brigádneho generála Jána Balciara do hodnosti generálmajor.Zdroj: www.rokovania.sk
www.rokovania.sk
URL : https://www.valka.cz/Balciar-Jan-t145706#548440Verze : 6
MOD