Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 101 [1938-1938]

101st Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 101
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 101
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Ministerstvo národní obrany
Hlavní štáb branné moci
Generální inspektorát branné moci
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisovaný útvar 101-B-1
- Hlavní velitelství
Mobilisovaný útvar 101-B-2
- Polní justiční útvary hlavního velitelství
Mobilisovaný útvar 101-B-3
- Ústřední železniční velitelství
Mobilisovaný útvar 101-C-4
- Ministerstvo národní obrany
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Praha
Přednosta / náčelník:
Chief:
-
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Ústřední vojenské orgány, fond Hlavní štáb branné moci, 1938
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-101-1938-1938-t144178#586594Verze : 3
MOD