Main Menu
User Menu

Hlavní středisko řízení letového provozu [1987-1992]

Main Centre Air Traffic Control

     
Název:
Name:
Hlavní středisko řízení letového provozu
Originální název:
Original Name:
Hlavní středisko řízení letového provozu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1987
Předchůdce:
Predecessor:
Ústřední stanoviště řízení letů Praha
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Středisko řízení letového provozu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1987-01.05.1990 Velitelství letectva
01.05.1990-01.05.1991 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.05.1991-31.12.1992 Velitelství letectva a protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.01.1987-31.12.1992 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1987-30.04.1987 Filip, Stanislav (Podplukovník)
01.05.1987-31.10.1990 Filip, Stanislav (Plukovník)
01.11.1990-31.12.1992 Pytela, Alois (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1987-29.02.1992 Oblastní středisko řízení letového provozu Bratislava
01.01.1987-31.12.1992 Oblastní středisko řízení letového provozu Praha
31.10.1992-31.12.1992 Středisko řízení letového provozu Bratislava

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
01.01.1987-31.12.1992 VÚ 5045 Praha
Zdroje:
Sources:
Správní archiv Olomouc ("Hlavni stfedisko řizeni letoveho provozu Praha", Fond 2907)
www.vojenstvi.cz
Sdělení: Plk.v.v. Ing. Stanislav Filip; Plk. v.v. PhDr. Věra Perlingerová
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-stredisko-rizeni-letoveho-provozu-1987-1992-t142250#460469Verze : 4
Zřízením této jednotky vyvrcholilo mnohaleté úsilí řady "moudřejších" odborníků z oblasti Dispečerské služby=řízení letového provozu v letectvu (Ministerstva národní obrany) na straně jedné a civilního letectva (Ministerstva dopravy a spojů) na straně druhé o integraci složek Řízení letového provozu v Československu.
Tím rozhodným "krůčkem" byla noc z 31.12.1986 na 1.1.1987, kdy z Oblastních leteckých dispečerských stanovišť "Morava/Slovensko"-Brno a "Čechy"-Žatec (velitelských stanovišť 2. a 3. divize protivzdušné obrany státu) bylo převedeno řízení vojenského letového provozu na nová stanoviště na letiště Bratislava-Ivánka a Praha-Ruzyně do SPOLEČNÝCH prostorů letištních provozních služeb (Řízení letového provozu ČSSR). Byl to sice jen první, ale zásadní krok ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti letového provozu nad celým územín státu.
Měl jsem to štěstí a čest se poznat s řadou z těch, kteří byli u toho ...
***
V současnosti už i pro vojenské letectvo=Vzdušné síly AČR jsou závazná pravidla a předpisy ICAO a všichni to "berou" jako samozřejmost ... (A není daleko doba, kdy (z ekonomických důvodů)"vojáky" budou řídit jen civilní složky ŘLP.
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-stredisko-rizeni-letoveho-provozu-1987-1992-t142250#460498Verze : 2
.
Hlavní středisko řízení letového provozu [1987-1992] - Foto Ing. Jan Capulič

Foto Ing. Jan Capulič
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-stredisko-rizeni-letoveho-provozu-1987-1992-t142250#659548Verze : 0
Společné fotografie při setkání příslušníků
Hlavního střediska řízení letového provozu - Praha-Karlín.Foto nahoře zleva: mjr. Jan Capulič, Eva Čepičková, ??, ? Zolnierčík, Andej Gaňo, asi Brůža, ??, Květa Kaválková, Jitka Nová, Emílie Somolová, plk. Stanislav Filip, ??, ??, ??, Emílie Bártová, Hana Krušelnická;
***
Dole zleva: Věroslav Kříž, Jaroslav Pulda, ?, ?, ?, Jan Jahoda, Irena Volkánová,, Václav Bílek, ?, ?, Jaroslav Vodvárka, Žižka, Ladislav Nouzák, ?, ?, ?, plk. Věra Perlingerová, Jana Sýkorová, Vlastimil Čepička;
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-stredisko-rizeni-letoveho-provozu-1987-1992-t142250#659550Verze : 2