Main Menu
User Menu

479. skupina pro letecký výcvik [2009- ]

479th Flying Training Group

     
Název:
Name:
479. skupina pro letecký výcvik
Originální název:
Original Name:
479th Flying Training Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.10.2009
Předchůdce:
Predecessor:
479. skupina pro letecký výcvik
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.10.2009-DD.MM.RRRR 12. křídlo pro letecký výcvik
Dislokace:
Deployed:
02.10.2009-DD.MM.RRRR Warrington, Pensacola NAS

Velitel:
Commander:
02.10.2009-20.06.2011 Willis, Travis A. (Colonel)
20.06.2011-01.08.2013 Allen, Neil T. (Colonel)
01.08.2013-DD.MM.RRRR Shank, Thomas B. (Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.afhra.af.mil
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/479-skupina-pro-letecky-vycvik-2009-t137954#452098Verze : 1
MOD