Main Menu
User Menu

405. letecká expediční operační skupina [2001- ]

405th Air Expeditionary Operations Group

     
Název:
Name:
405. letecká expediční operační skupina
Originální název:
Original Name:
405th Air Expeditionary Operations Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.09.2001
Předchůdce:
Predecessor:
405. taktická výcviková skupina
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR 405. letecké expediční křídlo
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/405-letecka-expedicni-operacni-skupina-2001-t137755#451899Verze : 1
MOD