Main Menu
User Menu

2. protiletadlový oddíl [1961-1969]

2nd Artillery Division

     
Název:
Name:
2. protiletadlový oddíl
Originální název:
Original Name:
2. protiletadlový oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
2. protiletadlový pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1969
Nástupce:
Successor:
2. protiletadlový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.10.1969 2. motostřelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1960-01.08.1961 Horažďovice, ? /
01.08.1961-01.10.1969 Janovice nad Úhlavou, kasárna /

Velitel:
Commander:
DD.MM.1960-DD.MM.RRRR Novák, Josef (Major)
DD.MM.RRRR-01.10.1969 Novák, Josef (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.10.1960-01.08.1961 VÚ 4460 Horažďovice
01.08.1961-01.10.1969 VÚ 4460 Janovice nad Úhlavou
Zdroje:
Sources:
Kronika 2. protiletadlového oddílu
URL : https://www.valka.cz/2-protiletadlovy-oddil-1961-1969-t136479#488647Verze : 1
MOD
V roku 1960 reorganizáciou vzniká z 2. protiletadlového pluku oddiel s troma batériami. 1. batéria bola prezbrojená na 30 mm PLdvK vz. 53/59 „Ještěrka“.


Po bojových streľbách na Slovensku v roku 1961 je útvar 31.7.1961 presťahovaný z posádky Horažďovice do posádky Janovice nad Úhlavou. Kvôli Berlínskej kríze je útvar naplnený troma ročníkmi vojakov základnej služby a záložníkmi. Pod velením kpt. Tunegy získala 3. batéria druhé miesto v súťaži batérii 57 mm PLK S-60 v rámci armády.


Velenie útvaru v roku 1961:
Veliteľ útvaru: mjr. Josef Novák
Veliteľ 2. batérie: npor. Vlastimil KovářV roku 1962 už všetky batérie na BOS na Slovensku boli vyzbrojené 57mm PLK S-60.


Velenie útvaru v roku 1962:
Veliteľ útvaru: mjr. Josef Novák
ZVP: kpt. Jan Votruba
NŠ: mjr. František Kmoníček
Veliteľ 1. batérie: kpt. Václav Bauer
Veliteľ 2. batérie: npor. Vlastimil Kovář
Veliteľ 3. batérie: npor. Mokrička
Prieskumná čata: kpt. Janíček
Spojovacia čata: por. Truhlář


V roku 1963 sa stal ZV mjr Šíma.


V júli 1965 prešiel útvar do podriadenosti zväzu v Příbrami.


Velenie útvaru ku 1.10.1965:
Veliteľ útvaru: pplk. Josef Novák
ZVP: mjr. Jan Votruba
ZV: mjr. Jaroslav Šíma
NŠ: kpt. Josef Kuthejl (od 1.9.1965)
Veliteľ 1. batérie: kpt. Václav Bauer
Veliteľ 2. batérie: kpt. Vlastimil Kovář
Veliteľ 3. batérie: kpt. Mokrička
Prieskumná čata: npor. Vylít


Rozkazom prezidenta republiky č. 5 zo dňa 27.4.1965 bol útvaru prepožičaný Řád Rudé hvězdy. Vyznamenanie predal gen. Raichl.


Rozkazom prezidenta ČSSR Antonína Novotného zo dňa 17.8.1966 sa 2. protilietadlový oddiel premenoval na 2. Proskurovský protilietadlový oddiel.


1.9.1967 vzniká Veliteľská batéria s veliteľom kpt. Vylít Otakar a 2. palebná čata 3. batérie sa stáva náhradnou.
Od gen. Procházky útvar koncom roka 1967 obdržal putovný pohár o najlepší útvar PVO Západného vojenského okruhu.


V roku 1969 sa oddiel reorganizuje na 2. protiletadlový pluk


Krycie číslo útvaru: 4460


Zdroj: Kronika 2. protiletadlového oddílu
2. protiletadlový oddíl [1961-1969] - Generál Procházka udeľuje 06.09.1964 protilietadlovému oddielu titul Vzorný útvar.

Generál Procházka udeľuje 06.09.1964 protilietadlovému oddielu titul "Vzorný útvar".
URL : https://www.valka.cz/2-protiletadlovy-oddil-1961-1969-t136479#450544Verze : 1
MOD