Main Menu
User Menu

Titul Hrdiny Sovětského svazu a medaile Zlaté hvězdy

Title Hero of the Soviet Union and Gold Star Medal

Titul Hrdina Sovietskeho zväzu a medaila Zlatej hviezdy

Звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда"

     
Název:
Name:
Titul Hrdiny Sovětského svazu a medaile Zlaté hvězdy
Název v originále:
Original Name:
Звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.04.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
Zlatá medaile byla založena 1.8.1939.
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
URL : https://www.valka.cz/Titul-Hrdiny-Sovetskeho-svazu-a-medaile-Zlate-hvezdy-t125441#425804Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Titul Hrdiny Sovětského svazu a medaile Zlaté hvězdy
Název v originále:
Original Name:
Звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.08.1939
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Nosí se vždy jen in natura.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
URL : https://www.valka.cz/Titul-Hrdiny-Sovetskeho-svazu-a-medaile-Zlate-hvezdy-t125441#425805Verze : 1
MOD

Zlatá hvězda Hrdiny SSSR
Zřízena Výnosem prezídia Nejvyššího sovětu SSSR 1. srpna 1939.


Medaile Zlatá hvězda jako znak zvláštního vyznamenání se uděluje společně s nejvyšším vyznamenáním SSSR – Řádem Lenina a diplomem prezídia Nejvyššího sovětu SSSR Hrdinovi Sovětského svazu. Hrdina Sovětského svazu za nový hrdinský čin může být znovu vyznamenán Řádem Lenina a Medailí Zlatá hvězda. Současně se mu předává diplom prezídia Nejvyššího sovětu SSSR. Hrdinovi Sovětského svazu, vyznamenanému druhou Medailí Zlatá hvězda nebo jmenovaného titulem Hrdina socialistické práce, na počest hrdinského, či pracovního činu se zhotovuje bronzová bysta „Hrdiny“ v jeho rodišti. Medaile „Zlatá hvězda“ se uděluje také „Městu-Hrdinovi“, „Pevnosti-Hrdinovi“.


Od data zavedení se ke Zlaté hvězdě Hrdiny Sovětského svazu udělovalo nejvyšší vyznamenání SSSR - Řád Lenina a diplom prezídia Nejvyššího sovětu SSSR. Při opakovaném vyznamenání titulem Hrdiny Sovětského svazu jen „Zlatá hvězda“ a dekret. Od 14. května 1973, kdy vyšla nová verze dekretu, bylo přistoupeno i k udělování Řádu Lenina i pro opětovná vyznamenání.
Prvními ve válce s Německem byli Zlatou hvězdou HSS vyznamenání piloti M. D. Žukov, S. I. Zdorovcev, D. T. Charitonov, kteří taranovali protivníkovy letouny na přístupech k Leningradu. Pro orientaci o udělování tohoto vyznamenání je na místě uvést zmínku, že v průběhu bitvy o Dněpr v roce 1943 bylo titulem Hrdiny Sovětského svazu vyznamenáno 2 438 osob! U pozemního vojska bylo zmíněným vyznamenáním dekorováno 1 800 dělostřelců, 1 142 tankistů, 650 příslušníků ženijních vojsk, 290 spojařů, 93 příslušníků PVO, 52 příslušníků týlových jednotek a 44 příslušníků zdravotnické služby, 400 průzkumníků a 150 pohraničníků. Ve VMF více než 500 osob.


Pouze čtyři nositelé Zlaté hvězdy HSS byli dekorováni všemi třemi stupni Řádu Slávy:
- bitevní pilot: I. G. Dračenko
- dělostřelec: A. V. Aljošin
- dělostřelec: N. I. Kuzněcov
- velitel střelecké čety: P. Ch. Dubinda


Hvězda je číslována, a to na rubu horního paprsku hvězdy.


"Nebe východní fronty," Jiří F. Šiška. Votobia, 2001
URL : https://www.valka.cz/Titul-Hrdiny-Sovetskeho-svazu-a-medaile-Zlate-hvezdy-t125441#22066Verze : 4
Název
Name
Titul Hrdiny Sovětského svazu a medaile Zlaté hvězdy
Title Hero of the Soviet Union and Gold Star Medal
Звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Titul-Hrdiny-Sovetskeho-svazu-a-medaile-Zlate-hvezdy-t125441#433307Verze : 1
MOD
Na fotografii jsou zachyceni tři českoslovenští nositelé Zlaté hvězdy HSS, ocenění tímto nejvyšším sov. vyznamenáním při osvobozování Kyjeva - zleva doprava: A. Sochor, J. Buršík a R. Tesařík.
URL : https://www.valka.cz/Titul-Hrdiny-Sovetskeho-svazu-a-medaile-Zlate-hvezdy-t125441#120223Verze : 1