Main Menu
User Menu

3. oddělení (školské) hlavního štábu [1946-1950]

3rd Department (School) of Headquarters of the Armed Forces

     
Název:
Name:
3. oddělení (školské) hlavního štábu
Originální název:
Original Name:
3. oddělení (školské) hlavního štábu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1946
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.05.1946-15.08.1950 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
01.05.1946-15.08.1950 Praha /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.05.1946-DD.05.1947 Dočkal, Jaroslav (Podplukovník)
DD.05.1947-DD.04.1949 Sacher, Vilém (Plukovník)
DD.04.1949-15.08.1950 Mařík, František (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-15.08.1950 Dělostřelecké učiliště
01.06.1945-15.08.1950 Spojovací učiliště
01.06.1945-15.08.1950 Vojenská akademie
01.06.1945-01.10.1948 Vysoká vojenská škola
01.06.1945-01.09.1949 Ženijní učiliště
01.09.1945-15.08.1950 Vojenská hudební škola
22.09.1945-15.08.1950 Pěchotní učiliště
01.10.1945-15.08.1950 Technické učiliště
01.10.1945-01.08.1950 Učilište obrany proti letadlum
15.10.1945-15.08.1950 Tankové učiliště
01.01.1946-15.08.1950 Hospodářské učiliště
01.12.1946-15.08.1950 Automobilní učiliště Nitra
01.10.1948-15.08.1950 Vysoké učení vojenské
15.08.1949-15.08.1950 Vojenské politické učiliště
01.09.1949-15.08.1950 Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
01.09.1949-15.08.1950 Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
01.09.1949-15.08.1950 Ženijní technické učiliště
01.10.1949-15.08.1950 Pěchotní vojenská akademie
01.08.1950-15.08.1950 Učilište protivzdušné obrany

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Hlavní štáb branné moci)
URL : https://www.valka.cz/3-oddeleni-skolske-hlavniho-stabu-1946-1950-t123467#420654Verze : 0
MOD