Main Menu
User Menu

Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus [1921-1925]

Land Military Command for Ruthenia

     
Název:
Name:
Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
Originální název:
Original Name:
Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.11.1921
Předchůdce:
Predecessor:
Východoslovenská skupina
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1925
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.11.1921-15.09.1925 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
10.11.1921-15.09.1925 Užhorod, Velitelská budova
Velitel:
Commander:
10.11.1921-DD.10.1922 Paris, Marie-Constantin-Robert (generál V. hodnostní třídy)
00.10.1922-15.09.1925 Castella, Pascal-Marie-Léon-Pierre (generál V. hodnostní třídy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.11.1921-DD.11.1922 Pichon, Jules (plukovník generálního štábu)
00.11.1922-01.10.1924 Moravec, Ondřej (podplukovník generálního štábu)
01.10.1924-15.09.1925 Mejstřík, Karel (podplukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.11.1921-15.09.1925 12. divise
10.11.1921-15.09.1925 Velitelství zemského dělostřelectva pro Podkarpatskou Rus

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Zemske-vojenske-velitelstvi-pro-Podkarpatskou-Rus-1921-1925-t120566#413584Verze : 0
MOD