Main Menu
User Menu

Naďovič, Svetozár

     
Příjmení:
Surname:
Naďovič
Jméno:
Given Name:
Svetozár
Jméno v originále:
Original Name:
Svetozár Naďovič
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.07.1939 Vrádište /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupca náčelníka štábu Východného vojenského okruhu (1986-1990)
náčelník Správy pre zabezpečenie odsunu sovietskych vojsk z Československa (1990-1991)
zástpuca veliteľa Veliteľstva pozemného vojska (1993-1994)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.zahorak-noviny.sk
www.pravda.sk
URL : https://www.valka.cz/Nadovic-Svetozar-t119774#411108Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Naďovič
Jméno:
Given Name:
Svetozár
Jméno v originále:
Original Name:
Svetozár Naďovič
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1953-DD.MM.RRRR Piaristické gymnázium, Trenčín
Vojenské vzdělání:
Military Education:
15.09.1956-08.03.1957 Pěchotní učiliště
08.03.1957-01.09.1958 Vojenské učiliště
01.09.1958-31.08.1959 Vojenské učiliště
DD.07.1963-DD.MM.1968 Vojenská akademie - smer tanková a automobilová technika, Brno
01.09.1973-01.07.1975 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
01.10.1985-30.11.1985 vyšší akademický kurz, Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1959 poručík
01.09.1962 nadporučík
01.12.1966 kapitán
01.01.1971 major
01.08.1973 podplukovník
01.10.1976 plukovník
01.05.1982 generálmajor
01.09.1997 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.02.1972-DD.05.1973 Velitel : 10. tankový pluk
DD.11.1975-01.10.1976 Náčelník štábu : 4. tanková divize
01.10.1976-DD.10.1976 Náčelník štábu : 4. tanková divize
DD.10.1976-01.05.1982 Velitel : 4. tanková divize
01.05.1982-DD.10.1982 Velitel : 4. tanková divize
DD.10.1982-DD.10.1986 Náčelník štábu : 4. armáda
DD.06.1991-31.12.1992 Velitel : Hlavní správa pozemních vojsk

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1959-DD.MM.RRRR veliteľ čaty, 7. motostrelecký pluk
DD.MM.1960-DD.MM.1962 veliteľ čaty, 8. tankový pluk
DD.07.1962-DD:MM.1963 veliteľ čaty, 6. školský tankový pluk
DD.07.1968-DD.08.1968 zástupca veliteľa práporu, 55. motostrelecký pluk
26.08.1968-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa 64. tankového pluku
DD.02.1972-DD.05.1973 veliteľ 10. tankového pluku
DD.08.1975-DD.MM.1975 náčelník štábu 9. tankovej divízie
DD.11.1975-DD.MM.1976 náčelník štábu 4. tankovej divízie
DD.10.1976-DD.10.1982 veliteľ 4. tankovej divízie
DD.10.1982-DD.10.1986 náčelník štábu 4. armády
DD.10.1986-DD.02.1990 zástupca náčelníka štábu Východného vojenského okruhu
26.02.1990-DD.MM.RRRR náčelník Správy pre zabezpečenie odsunu sovietskych vojsk z Československa
DD.06.1991-DD.MM.RRRR náčelník Hlavnej správy pozemného vojska čs. armády
01.01.1993-DD.08.1994 zástupca veliteľa Pozemného vojska
DD.09.1994-31.08.1997 zástupca náčelníka štábu Pozemného vojska
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1970

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1972

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1983

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1990

Medaile za zásluhy o ČSLA - 2. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 2nd Class
-

DD.MM.1991

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

08.01.2019

Řád Ľudovíta Štúra I. třídy
Order of Ludovit Stur 1st Class
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
(vojenský druh)

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.zahorak-noviny.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Nadovic-Svetozar-t119774#411137Verze : 3
MOD