Main Menu
User Menu

Žídek, Rudolf

     
Příjmení:
Surname:
Žídek
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Žídek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.03.1948 Košice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
-
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- vedúci úradu MOSR (1994-RRRR)
- pridelenec obrany v Činskej ľudovej republike (1995-2000)
- pridelenec obrany v Egypte (2001-2004)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- zástupca veliteľa Národnej akadémie obrany (2005-RRRR)
- vedúci Kurzu národnej bezpečnosti, Akadémia ozbrojených síl (RRRR-)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.domarmady.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Zidek-Rudolf-t119663#410731Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Žídek
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Žídek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1965 Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Levoča
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1965-19.07.1968 Technické učilište, Liptovský Mikuláš
DD.MM.1973-DD.MM.1977 Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
DD.MM.1983-DD.MM.1985 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
19.07.1968 poručík
01.08.1971 nadporučík
01.08.1976 kapitán
01.11.1978 major
DD.MM.1982 podplukovník
DD.MM.1986 plukovník
25.08.1994 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1981-DD.MM.1983 Náčelník štábu : 2. divize protivzdušné obrany státu
DD.MM.1985-DD.09.1989 Náčelník štábu : 3. divize protivzdušné obrany státu

Ručně vyplněné položky:
19.07.1968-DD.MM.RRRR technik / veliteľ rádiolokátora, Technické učilište Liptovský Mikuláš
01.08.1971-DD.MM.RRRR učiteľ materiálnej prípravy špecialistov rádiotechnického vojska
DD.MM.1977-DD.MM.RRRR veliteľ protilietadlového raketového oddielu, 186. protilietadlová raketová brigáda
DD.MM.1981-DD.MM.RRRR náčelník štábu 2. divízie protivzdušnej obrany štátu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR náčelník štábu 3. divízie protivzdušnej obrany štátu
DD.MM.1989-DD.MM.RRRR zástupca náčelníka Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši
01.01.1993-DD.MM.RRRR náčelník štábu Veliteľstva letectva a PVO
DD.MM.1994-DD.MM.RRRR vedúci úradu MOSR
DD.MM.1995-DD.MM.2000 pridelenec obrany v Čínskej ľudovej republike
DD.MM.2001-DD.MM.2004 pridelenec obrany v Egypte
30.11.2004-DD.MM.RRRR v zálohe
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1975

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1980

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1985

Medaile bratrství ve zbrani - zlatá
Medal Brotherhood in Arms - Gold
Medaille der Waffenbrüderschaft - Gold
-

DD.MM.1988

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1994

Pamětní medaile 50. výročí SNP
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila 50. výročia SNP
-

DD.MM.1998

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.2000

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.2003

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.2004

Medaile vojenské zpravodajské služby - 2. stupeň
Medal of the Military Intelligence - 2nd Class
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 2. stupeň
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-


07.03.2007 Záslúžilý špecialista PVO
Poznámka:
Note:
01.11.2005-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa Národnej akadémie obrany
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR vedúci Kurzu národnej bezpečnosti, Akadémia ozbrojených síl
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Zidek-Rudolf-t119663#410732Verze : 1
MOD
plk. Ing. Rudolf Žídek ako zástupca veliteľa - rektora VVTŠ LM - foto z obdobia 1989-93
Žídek, Rudolf - plk. Ing. Rudolf Žídek

plk. Ing. Rudolf Žídek
URL : https://www.valka.cz/Zidek-Rudolf-t119663#628411Verze : 0