Main Menu
User Menu

310. radiotechnický uzel [1958-1969]

310th Electronic Post (158th/52nd)

     
Název:
Name:
310. radiotechnický uzel
Originální název:
Original Name:
310. radiotechnický uzel
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
3. radiotechnická rota
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
520. místní radiotechnický uzel
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.09.1961 158. radiotechnický pluk
01.09.1961-01.09.1969 52. radiotechnický prapor
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-DD.12.1959 Dobřany, kasárny /
DD.12.1959-12.05.1965 Litice, kasárny /
12.05.1965-01.09.1969 Stod, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1958-DD.MM.1959 Bayer, Cyril (Kapitán)
DD.MM.1959-DD.MM.1961 Fejfar, Jaroslav (Nadporučík)
DD.MM.1961-DD.MM.1963 Beránek, Vladimír (Kapitán)
DD.MM.1963-DD.MM.1967 Makrlík, Vojtěch (Kapitán)
DD.MM.1967-01.09.1969 Čáp, Rostislav (Major)
Výzbroj:
Armament:
01.06.1957-DD.MM.RRRR (1961) Radiolokátor P-8
DD.MM.1961-DD.MM.RRRR Radiolokátor P-10
01.06.1957-DD.MM.RRRR Radiolokátor P-20
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Radiolokátor P-30
DD.RR.1965-01.09.1969 Radiolokátor P-35
01.06.1961-01.09.1969 Radiolokátor P-12
DD.MM.RRRR-01.09.1969 Radiolokátor P-14
DD.MM.1961-01.09.1969 Radiolokátor P-15
DD.MM.1959-01.09.1969 RL výškoměr PRV-10
01.06.1962-01.09.1969 RL výškoměr PRV-11
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (158. radiotechnický pluk),
URL : https://www.valka.cz/310-radiotechnicky-uzel-1958-1969-t118803#605055Verze : 4
V létě 1957 byla Nařízením MNO-VLaPVOS čj. 008230 předána od velitelství 3. stíhací letecké divize Dobřany její 3. radiotechnická rota Dobřany (Líně) do odborné péče veliteli 158. radiotechnického pluku jako jeho další "radiotechnický uzel".
Do 01.10.1958 jej tvořily jednotky:
stanoviště Dobřany (letiště) P-20 a P-3A
stanoviště Nová Hospoda P-8
stanoviště Radonice P-8
Dnem 01.10.1958 byl z podstaty 3. radiotechnické roty vytvořen
310. radiotechnický uzel Dobřany/Líně.
stanoviště Radonice předáno 303. radiotecké hlásce Zdiby jako Odloučené stanoviště Radonice
(ostatní dislokace zatím Dobřany/Líně a Nová Hospoda)
Od DD.12.1959 byl dislokován do Lític
- Kasárny Lítice
- Radiolokační stanoviště Lítice I.(palpost) RL P-8
- Radiolokační stanoviště Lítice II. (Dubová Hora) RL P-20

Zdroj: Káňa, Martin: "VOLACÍ ZNAK SALAKUŠKA"
"PŘES NÁS NEPROLETÍ" (Svět křídel Cheb 2016)
URL : https://www.valka.cz/310-radiotechnicky-uzel-1958-1969-t118803#605068Verze : 10