Main Menu
User Menu

Svoboda, Ľubomír

     
Příjmení:
Surname:
Svoboda
Jméno:
Given Name:
Ľubomír
Jméno v originále:
Original Name:
Ľubomír Svoboda
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.10.1961 Myjava /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR
- náčelník štábu J-ENG, Veliteľstvo spojeneckých síl, Brunssum (2013-2017)
- veliteľ Vzdušných síl (2017-2020)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Svoboda-Lubomir-t118695#408068Verze : 6
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Svoboda
Jméno:
Given Name:
Ľubomír
Jméno v originále:
Original Name:
Ľubomír Svoboda
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1967-DD.MM.1976 Základná deväťročná škola, Stará Turá
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1976-DD.MM.1980 Vojenské gymnázium Slovenského národného povstania, Banská Bystrica
DD.MM.1980-DD.MM.1984 Vysoká vojenská letecká škola, odbor letecký pilotný, Košice
DD.MM.RRRR-DD.MM.1994 kurz bezpečnosti lietania, Transport Canada Training Institute, Cornwall
DD.MM.1995-DD.MM.1995 kurz bezpečnosti lietania, Inštitút bezpečnosti lietania, Paríž
DD.MM.RRRR-DD.MM.1996 Veliteľská štábna škola Kráľovského letectva, odbor veliteľsko-štábny, Bracknell
DD.MM.1999-DD.MM.1999 kurz NATO pre štábnych dôstojníkov, Oberamergau
DD.MM.RRRR-DD.MM.2001 kurz veliacich dôstojníkov, Nórske obranné medzinárodné centrum, Camp Sessvollmoen
DD.MM.2002-DD.MM.2003 Akadémia obrany NATO, Rím
DD.MM.2006-DD.MM.2006 Combined Air and Space Operations Senior Staff Course, 705. tréningová peruť, letisko Hurlburt, FL
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.07.1984 poručík
01.10.1986 nadporučík
01.10.1988 kapitán
01.11.1991 major
01.01.1996 podplukovník
01.08.2005 plukovník
24.07.2007 plukovník gšt.
02.09.2008 brigádny generál
09.01.2018 generálmajor
28.01.2021 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1995-DD.MM.1996 Velitel : 32. dopravní křídlo
01.08.2005-01.04.2006 Velitel : Centrum řízení vzdušních operací
01.04.2006-01.02.2008 Velitel : Brigáda velení, řízení a průzkumu
01.07.2012-01.08.2013 Velitel : Velitelství sil výcviku a podpory
01.08.2017-08.01.2018 Velitel : Velitelství vzdušných sil
09.01.2018-31.12.2020 Velitel : Velitelství vzdušných sil
DD.MM.RRRR-30.06.2012 Velitel : Štáb strategického plánování a rozvoja spůsobilostí

Ručně vyplněné položky:
15.07.1984-01.07.1986 druhý pilot, 1. dopravný výsadkový letecký pluk
01.07.1986-09.03.1987 druhý pilot, 1. dopravný výsadkový letecký pluk / 1. zmiešaný dopravný letecký pluk
24.08.1989-15.12.1992 kapitán lietadla / inštruktor výcviku pilotov L-410, 3. letecký školský pluk
16.12.1992-31.12.1994 zástupca veliteľa dopravnej letky, 2. zmiešaný letecký pluk
31.12.1994-30.03.1999 zástupca veliteľa 32. leteckej základne
DD.03.1999-DD.MM.RRRR odborný referent, SHAPE
DD.10.2001-DD.MM.2002 náčelník Oddelenia bežných plánov, Štáb pre koordináciu velenia operácií GŠ ASR
DD.01.2003-DD.04.2003 zástupca náčelníka Odboru vnútorného riadenia GŠ OSSR
DD.04.2003-DD.MM.2003 dôstojník pre letectvo a PVO, Stála delegácia SR pri NATO, SHAPE
DD.07.2003-DD.MM.RRRR vedúci kontraktného tímu pri SHAPE, Stála delegácia SR pri NATO, SHAPE
01.08.2005-31.03.2006 veliteľ Centra riadenia vzdušných operácií
01.04.2006-28.02.2008 veliteľ Brigády velenia, riadenia a prieskumu
01.02.2008-30.09.2011 zástupca veliteľa Vzdušných síl
01.10.2011-29.06.2012 náčelník Štábu strategického plánovania GŠ OSSR
29.06.2012-31.07.2013 veliteľ Síl výcviku a podpory
01.08.2013-DD.MM.2017 náčelník štábu J-ENG, Veliteľstvo spojeneckých síl, Brunssum
01.08.2017-31.12.2020 veliteľ Vzdušných síl
01.01.2021-DD.MM.RRRR zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1987

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1997

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.2005

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.2006

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 3rd Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupňa
-

DD.MM.2007

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.2008

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 1st Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-

DD.MM.2009

Klub generálov Slovenskej republiky - Pamätná medaila Hurbanovských bojovníkov
Club generals Slovak Republic - Commemorative medals Hurbanovských fighters
-

DD.MM.2009

Odznak náčelníka generálního štábu - 3. stupeň
Chief of General Staff Badge - 3rd Grade
Odznak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.2011

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 3rd Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupeň
-

DD.MM.2012

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 2. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 2nd Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 2. stupňa
-

04.01.2018

Pamětní medaile k 25. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 25th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

12.03.2020

Pamětní plaketa velitele Protiletadlové raketové brigády obránců Tobruku
Commemorative Plaque of Commander Anti-aircraft Missile Brigade of Defenders of Tobruk
Pamätná plaketa veliteľa Protilietadlovej raketovej brigády obrancov Tobruku
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 20. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 20th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak k 50. výročí vzniku VÚ 4444
Commemorative badge for the 50th anniversary of the military unit 4444
Pamätný odznak k 50. výročiu vzniku VÚ 4444
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 10. výročí vstupu SR do NATO
Commemorative Medal of the 10th Anniversary of Slovakia's accession to NATO
Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu SR do NATO
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile Vzdušních sil Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal of Air Forces of Armed Forces of Slovak Republic
Pamätná medaila Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" III. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 3rd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" III. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak velitele Sil výcviku a podpory OS SR 3. stupně
Commemorative badge commander Force training and support OS SR 3rd Class
Pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR 3. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak velitele Sil výcviku a podpory OS SR 2. stupně
Commemorative badge commander Force training and support OS SR 2nd Class
Pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR 2. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak velitele Sil výcviku a podpory OS SR 1. stupně
Commemorative badge commander Force training and support OS SR 1st Class
Pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR 1. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 1st Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupňa
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
www.mod.gov.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
https://plrb.mil.sk/89072/?pg=1
www.kgsr.sk
https://vvzs.mil.sk/94613/?pg=1
https://vvzs.mil.sk/29277/
URL : https://www.valka.cz/Svoboda-Lubomir-t118695#408072Verze : 10
MOD
ďalšie fotografia:


zdroj: www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Svoboda-Lubomir-t118695#589973Verze : 1
MOD
brigádny generál Ľubomír Svoboda počas pôsobenia v JFC Brunssum


zdroj: www.jfcbs.nato.int
URL : https://www.valka.cz/Svoboda-Lubomir-t118695#537069Verze : 0
MOD
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dňa 09.01.2018 povýšil a vymenoval generálov Ozbrojených síl SR.


Do vojenskej hodnosti brigádny generál vymenoval prezident Slavomíra Staviarskeho, náčelníka Štábu strategického plánovania Generálneho štábu OS SR. Do vojenskej hodnosti brigádny generál vo výslužbe vymenoval pri príležitosti jeho 80. narodenín Ivana Čierneho, bývalého veliteľa Armádneho športového klubu Dukla Banská Bystrica. Do vojenskej hodnosti generálmajor povýšil Ľubomíra Svobodu, veliteľa Vzdušných síl OS SR.www.prezident.sk
https://www.mod.gov.sk/data/images/13993.jpg

 - brigádny generál Slavomír Staviarsky

brigádny generál Slavomír Staviarsky
 - brigádny generál v.v. Ivan Čierny

brigádny generál v.v. Ivan Čierny
 - generálmajor Ľubomír Svoboda

generálmajor Ľubomír Svoboda


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/589917
URL : https://www.valka.cz/Svoboda-Lubomir-t118695#589919Verze : 0
MOD